nieuws

Zeehaven Harlingen mag uitbreiden

bouwbreed

harlingen – In de toekomst mag Harlingen onder bepaalde voorwaarden de Industriehaven in de Friese havenstad buitendijks uitbreiden. Dat heeft de Waddenadviesraad beslist. De gemeente is ingenomen met het besluit van de Waddenadviesraad. Tot voor kort mocht de haven alleen maar landinwaarts worden uitgebreid. Maar het Harlinger havengebied dreigt inlands echter op slot te raken. De gemeente Harlingen overweegt een toekomstige inpoldering van zestig hectare Waddenzee. Langs de Noorderpier komt dan een nieuwe haven.

De buitendijkse haven, die er na 2000 zou moeten komen, is een volgende fase in de ontwikkeling van de Harlinger zeehaven. Momenteel is men nog druk bezig met de voorgenomen vergroting van 53 hectare van de Industriehaven. De economische noodzaak van deze uitbreiding (vijftig miljoen gulden) blijkt zeer groot.

Reageer op dit artikel