nieuws

Vlaamse regering maakt korte metten met dorp Doel

bouwbreed

brussel – De Vlaamse regering heeft het doodvonnis over het Scheldedorp Doel bij Antwerpen definitief gemaakt. Zij hechtte haar goedkeuring aan een wijziging van het gewestplan, waardoor het dorp plaats moet maken voor een grote containerhaven.

Om de ongeveer 1000 inwoners te ‘begeleiden’ (schadevergoeding, verhuiskosten etc.) en aan een nieuwe woning elders te helpen, heeft de Vlaamse regering circa 125 miljoen gulden uitgetrokken.

Tegelijkertijd aanvaardde zij een strategisch plan voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Dit is onder meer bedoeld om beter te kunnen concurreren met andere grote Europese havens. Het volledige havengebied werd geschrapt als vogelrichtlijn- en habitatgebied. Ter compensatie zijn enkele nieuwe gebieden in deze regio aangewezen.

De Vlaamse oppositiepartijen stemden tegen de verdwijning van Doel. Zij vinden het ongehoord dat de Vlaamse regering dit besluit heeft genomen, terwijl zij demissionair is. Over twintig dagen vinden verkiezingen plaats voor het nationale parlement en dat van de deelstaten Vlaanderen, Wallonie en Brussel.

Er lopen ook nog procedures tegen het van de kaart vegen van Doel bij de Raad van State. Ook de Vlaamse milieubeweging is boos. De Bond Beter Leefmilieu (BBL) spreekt van een ‘sluipmoord op Doel’. De Vlaamse milieuorganisaties hebben ook een klacht ingediend bij de Europese Commissie.

Na het voltrekken van het doodvonnis over Doel toonde de eerstverantwoordelijke minister, Stevaert, niet veel begrip voor de inwoners. Hij trachtte de beslissing te vergoelijken met de opmerking dat “de inwoners zo snel mogelijk duidelijkheid wensten” en dat hij “zich niet door de naderende verkiezingen zou laten afschrikken.”

Reageer op dit artikel