nieuws

Sociaal Economische Raad tegen beperking verplichte pensioenen

bouwbreed

den haag – De Sociaal Economische Raad (SER) is erop tegen de reikwijdte van de verplichte deelname in bedrijfspensioenfondsen te beperken. De mening van de SER staat haaks op de wens van het kabinet, dat onderdelen van de pensioenregeling, bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen, uit wil sluiten van de verplichtstelling.

In een ontwerp-advies aan het kabinet schrijft de SER niet te zien hoe dit kan worden uitgevoerd. Bovendien moeten de pensioenproducten, die bedrijfspensioenfondsen mogen uitvoeren op grond van de voorgenomen taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars, ook in aanmerking komen voor verplichtstelling, zo stelt de SER-commissie onder leiding van prof. Van Muiswinkel.

In de voorstellen van het kabinet zouden bedrijfspensioenfondsen worden beperkt in hun mogelijkheden op de vrije markt te opereren. Momenteel bieden zij producten aan, die ook verzekeraars aanbieden. Daarbij hebben ze het voordeel dat ze geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. Het kabinet wil daarom dat pensioenfondsen alleen nog maar verzekeringen aanbieden waarover in cao’s afspraken zijn gemaakt.

Spelregels

Bovendien wil het kabinet spelregels afspreken over het gebruik van gegevensbestanden van verplichtgestelde pensioenfondsen. De SER-commissie kan zich vinden in het doel dat het kabinet daarmee nastreeft, maar heeft zo haar twijfels over de te bewandelen weg die het kabinet kiest. Ze beveelt daarom aan met pensioenfondsen en verzekeraars om de tafel te gaan zitten om alternatieven te vinden.

Meer waardering heeft de SER voor de manier waarop de verplichtstelling wordt geregeld. De verplichtstelling zelf wil de SER in stand laten, al was het maar om te voorkomen dat bedrijven binnen een branche gaan concurreren op pensioenen als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

Werknemers

Het kabinet wil de procedure voor verplichtstelling zoveel mogelijk laten aansluiten bij de manier waarop de Algemeen Verbindendverklaring (avv) van cao’s is geregeld. Daarbij wordt gekeken naar het draagvlak.

– de praktijk wordt daartoe gebruik gemaakt van de SER-representativiteitsrichtlijn voor de organisaties van werkgevers en werknemers in een bedrijfstak. De zogenoemde avv-toets kijkt daarbij vooral naar de werkgevers. In de toets voor verplichtstelling van bedrijfspensioenfondsen is het de bedoeling ook te kijken naar de werknemers.

Overigens kan het Europese Hof van Justitie hier nog roet in het eten gooien. Binnenkort wordt van die kant een uitspraak verwacht over de vraag of verplichte deelname aan pensioenfondsen wel verenigbaar is met het Europese Mededingingsrecht. De SER gaat ervan uit dat het Hof de verplichtstelling in stand laat.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels