nieuws

‘Sloop illegale bouw niet eenvoudig’

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 vaesrade – Twaalf eenpersoonsappartementjes kon Lou Rietrae, eigenaar van cafe ‘Oad Voajsje’ illegaal bouwen. Voorlopig zit huidig wethouder Van Malkenhorst van Ruimtelijke Ordening met de gebakken peren.

In 1995 werd de zaak aanhangig gemaakt en kwam onder de aandacht van Van Malkenhorst, toen nog verantwoordelijk voor financien. Zij werd voorgelegd aan het provinciaal bestuur en de verantwoordelijke gedeputeerde. “Er werd een gezamenlijke koers afgesproken. De toenmalige bouw werd gelegaliseerd”, zegt Van Malkenhorst. Met de legalisatie is mr. Jac Jetten van de lokale raadsfractie Groot Nuth het niet eens. Hij is voorstander van sloop. “In andere gevallen wordt hier strikt de hand aan gehouden. Bij Rietrae heeft dit geresulteerd in de ontwikkeling van in totaal negen woningen. Tegen dergelijke grootscheepse overtredingen is nooit opgetreden en nu zou alles gelegaliseerd dienen te worden”, zei Jetten in de commissievergadering.

Wettelijke plicht

Sloop is volgens Van Malkenhorst niet zo gemakkelijk. “Er bestaat een wettelijke plicht om te bezien of de bouw gelegaliseerd kan worden. En daar zijn B.& W. voorstanders van. Wel moeten de woningen voldoen aan de normaal te stellen eisen ten aanzien van brandveiligheid en bouwverordening en dergelijke voldoen”. Twee appartementjes, waarin erotische bardames actief zouden zijn, liggen vlakbij een zwembad en zijn vermoedelijk in een stankcirkel gebouwd waarin woningbouw niet is toegestaan. “Ook dat moet nog bekeken worden”, zegt de wethouder.

Verordening

Om zich voor de toekomst te wapenen tegen bestuurlijke blunders is Nuth bezig met het opstellen van een verordening ‘Handhavingsbeleid’, waarin wordt omschreven dat bestuurlijk altijd kan worden ingegrepen en zich een zaak als Vaesrade niet meer herhalen kan.

“Als je de herbouw van een duiventil niet toestaat kun je dit zeker niet over je heen laten gaan”, concludeert de wethouder.

Rietrae was niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel