nieuws

Rotterdam vervangt asfaltcontrole

bouwbreed

rotterdam – De gemeente Rotterdam wil bij haar asfaltwerken opleveringscontroles afschaffen. Hoewel zowel de wegenbouwer als de productiefaciliteit voor het asfalt zijn gecertificeerd, betekent dat nog niet dat het aangebrachte asfalt aan de eisen voldoet. Zogenoemd ringonderzoek moet dat zeker stellen.

Opleveringscontroles bij asfaltwerken zijn tot nu toe gebruikelijk voor Gemeentewerken Rotterdam. Als een wegenbouwer een werk heeft afgerond, laat de opdrachtgever weer gaten boren in het net voltooide asfalt. De boorkernen worden vervolgens nauwgezet onderzocht. Volgens de bepalingen in de regelgeving van de ‘Standaard RAW’ volgen kortingen op betalingen als er iets niet goed is. Opleveringscontroles voltrekken zich nogal eens in een gespannen sfeer waar discussies de boventoon voeren. Gemeentewerken Rotterdam wil daarom graag af van deze controles, ook al omdat daarmee de totale kwaliteitskosten afnemen.

Met asfalt uit een gecertificeerde productie-installatie, dat is aangebracht door een gecertificeerde wegenbouwer, is helaas toch een wegdek te maken dat niet aan de eisen voldoet. Dat is bijvoorbeeld mogelijk als de waarden die de aannemer in zijn eigen laboratorium bepaalt niet kloppen. De kwaliteit van de cijfers wordt door de certificeerder namelijk niet onderzocht. Voordat opleveringscontroles kunnen worden opgedoekt moet die kwaliteit wel bekend zijn.

Daarom heeft Gemeentewerken Rotterdam een onderzoeksysteem opgezet: het zogenoemde ringonderzoek. Het omvat zowel de asfaltproductie, de asfaltverwerking als de wegfundering. Bij aannemers die meedoen worden dan in beginsel geen opleveringscontroles meer gedaan. Het Laboratorium Wegenbouw Rotterdam (LWR) maakt monsters en verspreidt die zo’n vijfmaal per jaar onder de deelnemers. Zij rapporteren de resultaten van onderzoek van de ontvangen monsters. Zijn er afwijkingen, dan wordt gepraat en niet gekort. In de Standaard RAW staat behalve de opleveringscontroles inmiddels ook kwaliteitsbewaking toe, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kwaliteitsborging van de aannemers. Twaalf aannemers in de regio rond Rotterdam nemen deel aan het ringonderzoek, maar andere aannemers kunnen zich nog aansluiten.

Reageer op dit artikel