nieuws

Pensioenfondsen beperkt in hun mogelijkheden

bouwbreed

den haag – Pensioenfondsen mogen in de toekomst alleen nog verzekeringen aanbieden waarover in cao’s afspraken zijn gemaakt. Het collectieve basispensioen van bedrijfspensioenfondsen waaraan deelname verplicht is, moet dan worden gefinancierd met een zogenoemde doorsneepremie.

Met dit standpunt wil het kabinet een einde maken aan de oneerlijke concurrentie die pensioenfondsen particuliere verzekeraars aandoen.

Daar was sprake van doordat de fondsen hoe langer hoe vaker verzekeringen gingen aanbieden die voorheen slechts door verzekeraars werden verkocht. De oneerlijke concurrentie ontstaat doordat fondsen geen vennootschapsbelasting betalen waardoor zij hun producten goedkoper kunnen aanbieden.

Kabinet

In het kabinetsstandpunt over de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars volgt het kabinet in grote lijnen het recente advies van de Stichting van de Arbeid (STAR). De liberale staatssecretaris van Sociale Zaken Hoogervorst is echter van mening dat de solidariteit die aanwezig behoort te zijn bij de door pensioenfondsen uitgevoerde regelingen, moet worden versterkt.

Collectief

Zo komt een einde aan de mogelijkheid voor pensioenfondsen individuele verzekeringen aan te bieden buiten afspraken in het arbeidsvoorwaardeoverleg om. Ook de instelling van een doorsneepremie moet het collectieve en solidaire karakter van de regeling benadrukken, zo vindt het kabinet.

Dit is overigens ook ingegeven door enkele nog lopende zaken voor het Europese Hof van Justitie. In die procedures is de vraag aan de orde gesteld of de verplichte deelneming in bedrijfspensioenfondsen strijd kan opleveren met Europese mededingingsregels.

Van de zijde van het kabinet is in die zaken aangevoerd dat de verplichte deelname verdedigbaar is, omdat de sociale functie voorop staat en solidariteit wordt bevorderd.

Er komt een overgangstermijn van vijf jaar. Daarna gelden de nieuwe criteria voor de pensioenfondsen onverkort.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels