nieuws

Opsterland repareert beschadigde wegen

bouwbreed

beetsterzwaag – Opsterland trekt bijna een half miljoen uit voor de aanpak van wegen, taluds en bermen. Reparatie kan gezien de ernst van de schade niet langer wachten. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud.

De werkzaamheden bestaan uit verharden van de bermen en verbeteren van de wegfundering. Opsterland heeft de provincie gevraagd in aanmerking te komen voor de landelijke schaderegeling wateroverlast. Daarover is nog geen uitsluitsel gegeven.

Reageer op dit artikel