nieuws

Operatie ‘Red het kabinet’

bouwbreed Premium

‘Operatie red het kabinet van de Bijlmercrisis’ begint steeds vreemdere vormen aan te nemen. Waren het eerst de fractieleiders van VVD en D66 die de vloer aanveegden met de conclusies die de enquetecommissie verbond aan het onderzoek naar de ramp met de El Al-Boeing, nu begint een van de commissieleden zelf met modder te gooien.

In een interview met de VNU-bladen uit VVD-Kamerlid Van den Doel, mede-opsteller van het eindrapport ‘Een beladen vlucht’ felle kritiek op zijn mede commissieleden. Die zouden te veel zijn bezig geweest met mediamakerij en zouden te laat het bericht hebben gerectificeerd dat in het ramptoestel een giftige lading zat. Van den Doel beweert op dat laatste te hebben aangedrongen.

Natuurlijk heeft Van den Doel gelijk als hij stelt dat het uiterst alarmerende bericht over de lading veel te laat uit de wereld is geholpen. Het is echter ongepast daarover nu naar buiten te treden, terwijl de Tweede Kamer nog niet echt aan het debat over de enquete heeft kunnen beginnen.

Juist nu de enquetecommissie zwaar onder vuur ligt, met de bedoeling de posities van de aangevallen bewindslieden Jorritsma (VVD) en Borst (D66) veilig te stellen, zouden de leden van de commissie een front moeten vormen. Zij hebben tenslotte samen getekend voor een voor het kabinet zeer kritisch eindrapport. Nu meedoen aan de operatie die is ingezet door de fractieleiders Dijkstal (VVD) en De Graaf (D66), ondermijnt de positie van de enquetecommissie nog verder. Daardoor wordt de kans groter dat de Tweede Kamer zich nauwelijks serieus met de kwestie gaat bezighouden.

In feite wordt op deze manier opnieuw de Bijlmerramp afgehandeld over de ruggen van de slachtoffers en hun nabestaanden. Want de bewoners van de Bijlmer zijn blij met het kritische rapport. Zij voelden zich jaren in de steek gelaten door de overheid en voelden zich zieker en zieker. De Bijlmerenquete heeft hun vertrouwen in die overheid weer enigszins hersteld.

Het is triest dat commissielid Van den Doel het effect van zijn interview niet heeft voorzien. Waar hij zijn collega’s mediamakerij verwijt, maakt hij zich er zelf schuldig aan en zet hij de volledige commissie te kakken.

Kennelijk is Van den Doel tot zijn manoeuvre gedwongen door zijn fractieleider Dijkstal. Misschien zal uiteindelijk blijken dat hij het kabinet en dus ook VVD-minister Jorritsma er een plezier mee heeft gedaan. Keerzijde is wel dat hij het vertrouwen in de democratie ernstig heeft geschaad.

Reageer op dit artikel