nieuws

‘Oibibio is strategische aankoop van panden’

bouwbreed Premium

amsterdam – VROM vindt dat corporatie Het Oosten zich met de koop van Oibibio op grijs gebied waagt. Kernvraag daarbij is hoever een woningbouwvereniging mag gaan met nevenactiviteiten. “Maar noch staatssecretaris Remkes noch het ministerie heeft al een oordeel geveld”, benadrukt de woordvoerder van VROM.

Corporatie Het Oosten in Amsterdam kocht Oibibio. Met de aankoop van diverse panden van het complex en het opknappen daarvan is een bedrag van veertig miljoen gulden gemoeid. Het bezinningscentrum van Heijn gaat het pand huren van de corporatie. In een deel van het pand komen appartementen.

De corporatie is in elk geval niet buiten haar boekje gegaan door de aankoop niet vooraf te melden bij het ministerie. “Corporaties zijn vrij om investeringen te doen, ook grote.” Wel is het zo dat de inspectie Volkshuisvesting in de zaak zal duiken en kijkt of het maatschappelijk vermogen van de corporatie wel op een verstandige manier is geinvesteerd. In theorie heeft het ministerie mogelijkheden om de koop achteraf ongedaan te maken.

De koepel van corporaties reageert een stuk laconieker op de aankoop van zijn lid. “Eigenlijk is het niet meer of minder dan de strategische aankoop van een paar panden op een populaire stationslocatie. Dat daar toevallig een opvallende huurder in zit…”, antwoordt Van Leeuwen, directeur van Aedes.

Hij maakt zich ongeruster over de reactie van het ministerie van VROM. “Als deze transactie al ‘grijs gebied’ is, ligt de stedelijke herstructurering op zijn kont. Een corporatie koopt een pand, nou en? Dat gebeurt zo vaak. Als de corporatie het pand niet had gekocht, dan had een ander het gedaan. Het past in het streven van zowel de corporatie als de gemeente Amsterdam om meer woningen rond het stationsgebied te creeren.”

Verbetering

Woningbouwvereniging Het Oosten betaalt 29.150.000 gulden voor de aankoop van het spiritueel centrum Oibibio, hotel Schirmann twee huizen verderop en twee daaraan grenzende panden van spiritueel-zakenman Ronald-Jan Heijn. De bouwcorporatie denkt daarmee een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving van de Nieuwendijk.

Volgens een woordvoerster doet de bouwvereniging eigenlijk niets nieuws. “Het versterken van de leefbaarheid in de stad voor alle Amsterdammers is een van onze belangrijke werkvelden. Deze aankoop past in de plannen van de gemeente, waarin ze de omgeving van de Nieuwendijk revitaliseert. De aankoop van de panden van Heijn heeft de steun van de gemeente Amsterdam.” De Nieuwendijk wordt opnieuw ingericht. Bovendien heeft de gemeente een convenant gesloten met ondernemers om de kwaliteit van het winkelaanbod te verbeteren.

Heijn huurt de panden op zijn beurt weer van Het Oosten. Plannen voor de verbouw van de nu verworven panden moeten nog worden ontwikkeld.

Als uitgangspunt dienen oude plannen van Heijn voor de vestiging van een kleinschalige winkelpassage voor ambachtelijke bedrijfjes en de bouw van een auditorium. Dat vergt nog eens een investering van zeven miljoen gulden. Dat bedrag kan volgens Het Oosten oplopen tot tien miljoen als boven de winkels ook nog een aantal woningen kan worden gerealiseerd.

Het eerste initiatief voor de aankoop is genomen door Het Oosten. Financiele problemen met de huurder verwacht de bouwcorporatie niet. “Wij hebben de boeken van het bedrijf van Heijn gecontroleerd. Het huidige restaurant en het warenhuis lopen goed. Mochten er desalniettemin problemen ontstaan, dan biedt deze locatie bij het Centraal Station volgens ons altijd goede ontwikkelingsmogelijkheden.” Zij benadrukt dat Oibibio een marktconforme huurprijs betaalt. “We trekken hen ook weer niet het vel over de oren. Tenslotte gaat het ons niet om het maken van winst op korte termijn.”

Twijfels

Kritiek van staatssecretaris Remkes – als zou hiermee geen volkshuisvestelijk belang worden gediend – wijst zij van de hand. “Het gaat niet alleen om winkelpanden. We willen ook wonen in de binnenstad bevorderen. Bovendien past bevordering van de leefbaarheid bij het doel van de corporatie.” Het Oosten heeft inmiddels het departement over de plannen geinformeerd. Directeur F. Bijdendijk zal in een gesprek met Remkes de aankoop nader toelichten. De woningbouwvereniging denkt dan mogelijke twijfels over de juistheid van de aankoop te kunnen wegnemen.

In het verleden heeft Woningbouwvereniging Het Oosten panden gekocht in de Amstelstraat en aan de Geldersekade om de leefbaarheid in de stad te vergroten. Ook was de bouwvereniging betrokken bij de ontwikkeling van bedrijfsruimten ‘Tussen de bogen’ onder de sporen langs de Haarlemmer Houttuinen.

‘Aankoop versterkt leefbaarheid in binnenstad’

Reageer op dit artikel