nieuws

Kerkrade streeft naar leefbare wijken

bouwbreed

kerkrade – De gemeente Kerkrade investeert de komende jaren 156 miljoen gulden in tal van werken die met name de wijken leefbaar moeten houden. Dit staat in het beleidsplan tot 2005. Door de leefbaarheid een hoge prioriteit te geven, wil de gemeente voorkomen dat het inwonertal, nu 51.700, in 2006 beneden de 50.000 uitkomt.

Naast de wijkvoorzieningen besteedt de gemeente 50 miljoen aan de verbetering van de riolering en is tot 2003 11 miljoen beschikbaar voor onderwijsvoorzieningen en 3 miljoen gulden voor woningbouw. Daar waar mogelijk is worden basisscholen samengevoegd. Op de vrijkomende kavels worden woningen gebouwd. De groene long Gravenrode wordt verder ingericht. Verder staan de uitbreiding van de Orlando-passage en de verbetering en de Mozart- en Beethovenstraat gepland.

Reageer op dit artikel