nieuws

IT-project levert HBG ‘eerst structuur, dan vrijheid’ op

bouwbreed

Bij HBG voltrekt zich het grootste bedrijfsbrede project ooit: er ontstaat een compleet nieuwe IT-infrastructuur in alle drie de vestigingslanden: Nederland, Groot-Brittannie en Duitsland. Uiteindelijk verwacht de concern stafafdeling Group Technology dat HBG doorgroeit naar een volledige integratie van driedimensionele engineering en productie. “Maar dan zijn we vijf of tien jaar verder”, denkt Bart J.G. van der Pot, directeur Group Technology van HBG.

Drie jaar geleden startte ‘Operatie Idefix’, die de bestaande netwerkinfrastructuur opruimde. Voor die tijd was hoofdkantoor Rijswijk het centrale punt in de ‘ster’, nu zijn alle locaties gelijkgeschakeld en door het Internet Protocol via frame relay met elkaar verbonden.

“We wilden eigenlijk een transnationale aanbieder contracteren voor dat netwerk”, vertelt Van der Pot, “maar geen van de leveranciers die dat claimden te kunnen, bleken ook werkelijk te leveren. Daarom is gekozen voor nationale aanbieders waarmee in de drie landen een zelfde einddatum van de contracten is vastgelegd, vanuit de gedachte dat een provider op die termijn wel kan wat wij willen.”

Veel meer e-mailen

Tweede fase in het proces was het opruimen van de wildgroei in communicatie-programmatuur voor e-mail. Nu er een e-mailsysteem is (‘Outlook’ van Microsoft) wordt er dertig procent meer gebruikgemaakt van gemaakt. Volgens Group Technology komt die snelle acceptatie doordat het e-mailprogramma hetzelfde oogt en vergelijkbaar werkt als de andere Microsoft Office-producten die bij HBG standaard in gebruik zijn .

HBG verkeert nu in de derde fase, aldus Van der Pot: “In 1998 werd definitief gekozen voor een stevige fundering van de hele bedrijfsprocesondersteuning in een enterprise resource planning-pakket (ERP).”

Sap

Dat werd SAP-Aristoteles; die toevoeging met de Griekse wijsgeer zit hem in de bouwspecifieke uitwerking van de standaard ERP-software. “We hebben gekeken naar collega-bouwbedrijven die het verst waren op dit gebied. Dat bleek Hochtief in Duitsland te zijn. Dat bedrijf vertoont vergelijkbare ambities als HBG.”

Hochtief en HBG hebben inmiddels een joint venture opgezet om SAP-Aristoteles verder toe te spitsen op hun wensen. De komende twee tot drie jaar zal de software in het hele bedrijf worden doorgevoerd.

Bij HBG in Duitsland is dat al vrijwel rond, Nederland en Engeland volgen. Uiteindelijk verwacht de gezamenlijke onderneming hun oplossing ook aan derden te kunnen verkopen.

De vierde, voorlopig laatste fase in dit project is het al genoemde werken vanuit ‘productmodellen’; de integratie van de keten vanaf het ontwerp in drie dimensies op de computer tot de productie op de bouwplaats.

“Dat zou echt een doorbraak betekenen”, betoogt Van der Pot enthousiast. “Nu wordt in elk bouwproject het ontwerp in tweedimensionale tekeningen en apart bestek via het menselijk brein bewerkt tot voor de uitvoering benodigde gegevens en instructies; dan heb je een driedimensionaal ontwerp dat gekoppeld wordt aan onder meer productspecificaties, planning en leveranciers.”

Kennismanagement

Vooralsnog zijn dit toekomstbespiegelingen. Eerder op de agenda van de directie en de informatietechnologen bij HBG staat het moderne toverwoord ‘kennismanagement’.

De omslag in het denken _ van ‘kennis is macht’ naar ‘kennis delen is efficient werken’ _ moet nog plaatsvinden bij de bouwer. Hoe bewerkstellig je dat? Van der Pot: “De techniek is het knelpunt niet, het gaat om de bedrijfscultuur. Je moet bereid zijn virtuele groepen te vormen op basis van gezamenlijke specialismen. We proberen dat te bereiken door groepen van circa dertig vakspecialisten binnen het bedrijf en uit de drie thuislanden samen te brengen voor een seminar. Ze luisteren naar elkaars presentaties en wisselen ervaringen uit. Daarna kent die groep elkaar en gaat elkaar ook via het netwerk virtueel opzoeken voor advies. Die bijeenkomsten scoren bijzonder goed; deelnemers vinden het opzienbarend te merken hoe weinig ze van elkaar wisten.”

Specialisme

Een tweede manier om een indruk te krijgen van de aanwezige kennis is iedereen te vragen een soort toegespitst curriculum vitae op het netwerk te plaatsen. Als je dan een specialisme zoekt, kun je dat gericht doen en vind je snel de bijpassende collega’s in binnen- of buitenland.

In welke taal communiceren HBG’ers dan onderling over de grens? “Elk land spreekt en schrijft zijn eigen taal; het zou zonde zijn van alle energie om iedereen een taal te laten gebruiken.” Van Babylonische spraakverwarring is bij HBG beslist geen sprake, verzekert Van der Pot, maar je kunt je afvragen wat een Brit doet met een in het Nederlands gesteld e-mailbericht aan hem.

Een jongste thema is de beveiliging van het automatiseringssysteem: “Er is vorig jaar een veiligheidsmanager benoemd op holding-niveau, die standaards opstelt voor het netwerk. Je kunt je niet veroorloven dat iemand van buiten die kwaad wil je hele bedrijf plat legt. Per land komen er een of twee firewalls die op basis van centraal overeengekomen standaards beheerd gaan worden. Het HBG-credo ‘Eerst structuur, dan vrijheid’ wordt duidelijk en strikt toegepast. “Met zo’n grote organisatie kun je niet anders opereren”, besluit Van der Pot.

‘De omslag in het denken moet bij bouwer nog plaatsvinden’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels