nieuws

Inkoopvoordelen van de aannemer

bouwbreed

Hollandsche Beton Groep en Strukton hebben tien jaar aan de tweede Schipholtunnel gewerkt; een project van 500 miljoen gulden. Met de opdrachtgever, de NS, was de realisatie in 65 contracten vastgelegd.

Analyse

Vorig jaar verscheen in een landelijke ochtendkrant een artikel, opgetekend uit de mond van een gefrustreerde ex-werknemer van Strukton, dat voor tientallen miljoenen guldens zou zijn gefraudeerd op dit werk. Waar rook is, is vuur, dacht de opdrachtgever en schakelde de ‘rechercheurs’ van KPMG in.

Na maanden vorsen verscheen afgelopen week het rapport. Van fraude op zo’n grote schaal bleek geen sprake, maar medewerkers van HBG en Strukton hadden hun ‘thuisverbouwing’ via de Kombinatie Schiphol Spoortunnel laten lopen. Op deze wijze konden zij goedkoper _ zij betaalden geen btw _ klussen. Daarnaast werden gefingeerde facturen gebruikt, waarmee winst werd verschoven van HBG naar Strukton.

Beide bedrijven betreuren dit verloop en grepen in. De medewerkers van Strukton ontvangen een dezer dagen de vernieuwde gedragsregels met een pittige brief van de directeur. Ook bij HBG worden en zijn interne richtlijnen en procedures aangescherpt.

De speurneuzen van KPMG brachten nog iets anders aan het licht. In een van de 65 contracten was sprake van een voordeel van 300.000 gulden ten gunste van de Kombinatie Schiphol Spoortunnel. Op een bedrag van een half miljard te verwaarlozen! Het is interessant te zien hoe dit voordeel tot stand is gekomen. De aannemers zeggen dat ze gedurende het project efficienter zijn gaan werken en inkoopvoordelen hebben geboekt. Komt dit geld toe aan de opdrachtgever? KPMG durft daar geen antwoord op te geven.

Het valt te waarderen dat de aannemers efficienter zijn gaan werken. Het werk, dat als een technisch hoogstandje mag worden beschouwd _ tunnels afzinken terwijl de KLM-Boeings gewoon konden blijven landen _ is mede daardoor binnen de afgesproken tijd gerealiseerd. De ervaring van het beter en sneller werken, komt de NS in volgende infrawerken ten goede.

Concerns als HBG en Strukton kopen jaarlijks voor miljarden materialen in. Ze bedingen bulkprijzen voor die al deels zijn verwerkt in een aanbestedingsofferte. Als gedurende het project nog beter kan worden ingekocht, is dat een verdienste van de aannemers. Want een opdrachtgever geeft geen thuis als de inkopers te duur inkopen.

Misschien is het in het vervolg verstandig bij dit soort langjarige projecten explicieter de kosten- en efficiencyvoordelen in de contracten mee te nemen. Verrassingen zijn dan uitgesloten. Overigens geeft de hele commotie aan dat opdrachtgevers met moderne contractvormen moeten gaan werken. Probeer eens 65 contracten te managen.

Bij de Betuweroute en de HSL-Zuid worden pas voor het eerst op grote schaal ontwerp, bouwen, onderhoud en financiering als totaalpakket naar de aannemers geschoven. De opdrachtgever heeft een probleem en de aannemers dienen dat op te lossen binnen het van tevoren gestelde budget. Discussieren met de opdrachtgever over inkoop- en efficiencyvoordelen behoort dan echt tot de verleden tijd.

Reageer op dit artikel