nieuws

Haelen staat afvalverwerking toe

bouwbreed Premium

haelen – Het college van B en W van Haelen staat op delen van het veertig hectare grote terrein van de voormalige Maascentrale in Buggenum toch bewerking- en afvalverwerking toe.

Tegen de inrichting van het terrein voor milieuvervuilende industrie, bestaat al jaren grote weerstand onder de inwoners. Vorig jaar wees de gemeenteraad de afvalverwerking van de hand.

Onder druk van Gedeputeerde Staten van Limburg en de Electriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), die met schadeclaims dreigde als afvalverwerking niet mag, stelden B en W nieuwe planologische en milieutechnische uitgangspunten op. Alleen het terrein aan de noordzijde van de voormalige Maascentrale mag worden gebruikt. De afvalbe- en -verwerking moet inpandig gebeuren.

Bedrijven die zich op het terrein willen vestigen, onder andere een glasfabriek uit Venlo, moeten binnen milieucategorie vijf vallen. Deze uitgangspunten vormen de basis tot de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist hier volgende maand over. Als de raad het voorstel van B en W steunt, ziet EPZ af van schadeclaims.

Bestuursrechter

De lokale gemeentelijke oppositiepartijen (zes raadsleden) willen voor 15 juni een uitspraak van de bestuursrechter in Maastricht.

Woordvoerder A. Walraven van de oppositie zegt dat Gedeputeerde Staten in een brief van 18 februari 1999, gericht aan het gemeentebestuur, aandringt op het toestaan van afvalverwerking door dit vast te leggen in het bestemmingsplan, dat binnen zes maanden klaar moet zijn.

“Dit riekt naar een aanwijzing van Gedeputeerde Staten. De dagvaarding ligt klaar. Zij gaat tijdig de deur uit als GS niet aan onze wensen tegemoetkomen. Het provinciaal schrijven beinvloedt de besluitvorming binnen de gemeenteraad. De milieubelasting mag niet toenemen. Het inpandig verwerken van afval is geen afdoend middel”, verklaart Walraven.

Volgens Gedeputeerde Staten staat het de provincie vrij om haar mening over een voorontwerp bestemmingsplan aan het college van burgemeesters en wethouders van Haelen kenbaar te maken.

Reageer op dit artikel