nieuws

Haarlem selecteert vier combinaties voor Ripperda

bouwbreed

haarlem – Het gemeentebestuur van Haarlem heeft vier projectontwikkelaars geselecteerd die de komende weken een ruimtelijke visie mogen maken voor woningbouw op het terrein van de voormalige Ripperda-kazerne. Daar moeten minstens 270 woningen en appartementen komen, een parkeergarage en een verpleeghuis.

De vier ontwikkelaars zijn geselecteerd uit negentien aanmeldingen. Het gaat om Bouwfonds, Dura Vermeer/Principaal, Johan Matser projectontwikkeling en Slokker/de Vonk/HMV.

Deze vier zijn geselecteerd aan de hand criteria als omvang en financiele positie, bekendheid en affiniteit met duurzaam bouwen, instemming met de procedure en enthousiasme.

Visies

De visies van de vier worden na de zomervakantie in een tentoonstelling aan de inwoners van Haarlem gepresenteerd.

Met reactieformulieren en tijdens een discussie-avond kunnen belangstellenden hun mening laten horen over de plannen. Deze meningen wegen mee in de uiteindelijke keuze die de gemeente in oktober maakt voor een van de ontwikkelaars.

Samenwerking

Bij die keuze speelt niet alleen het inhoudelijke plan een rol voor de gemeente. De mogelijke verwachting voor een goede samenwerking gedurende een aantal jaren met de uitverkoren ontwikkelaar is eveneens een belangrijke factor.

In het projectprogramma voor het terrein is veel aandacht voor de openbare ruimte en de groenvoorziening. De ruimte voor het hoofdgebouw van de voormalige kazerne speelt daarbij een centrale rol, veel groen met mogelijkheden om te spelen en te ontspannen. Onder dit terrein wordt een parkeergarage aangelegd. Deze past in het streven van de gemeente de wijk autoluw te maken. Nieuwe parkeerplaatsen op straat komen er dus niet.

Reageer op dit artikel