nieuws

Gehandicapten en politie willen eerder inzage in bouwplannen

bouwbreed Premium

den haag – Het verschilt per gemeente, maar vaak krijgen maatschappelijke organisaties pas op het allerlaatste moment inzage in nieuwbouwplannen die voor hen van belang zijn. Voor aanpassingen is dan weinig ruimte. De werkgroep ‘Maatschappelijk duurzaam bouwen’ wil daarin verandering brengen.

Ook in Dordrecht speelt het probleem. “Tegenwoordig krijgen we bouwtekeningen meestal pas te zien als ze al bij Bouw- en Woningtoezicht liggen,” zegt A. van Wensen, voorzitter van de Dordtse Adviesraad voor Gehandicaptenbeleid. “Kleine aanpassingen kunnen soms nog wel, maar structurele veranderingen zijn dan niet meer mogelijk. Eigenlijk zit je achteraf te adviseren en dat is natuurlijk zinloos.”

De Adviesraad zit in Dordrecht samen met de Vrouwen Advies Commissie, de Seniorenraad en de Politie Zuid-Holland Zuid in de werkgroep ‘Maatschappelijk duurzaam bouwen’. Onder voorzitterschap van een ambtenaar buigt deze werkgroep zich sinds de oprichting – zes maanden geleden – over de problemen.

Wegbezuinigd

“Tot twee jaar geleden was het allemaal goed geregeld”, vervolgt Van Wensen, “maar het ging mis toen de gemeente de coordinator wegbezuinigde die alles regelde.”

Hoewel de wethouder van ruimtelijke ordening al een half jaar geleden vond dat de betrokken organisaties eerder advies moeten kunnen geven, is volgens de Adviesraad voor Gehandicaptenbeleid nog niet veel veranderd. Het probleem is des te urgenter doordat de gemeente sinds een jaar probeert zoveel mogelijk lege plekken in de stad te bebouwen. De beschikbare ruimte is daar vaak wat krapper bemeten dan in nieuwbouwwijken en de bereikbaarheid voor gehandicapten komt al gauw in het gedrang.

Discussiestuk

De landelijke Gehandicaptenraad was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, maar volgens Van Wensen speelt het probleem in veel gemeenten, “al gaat de ene er beter mee om dan de andere. Het hangt erg af van de plaatselijke politici.” Het ontbreken van een wettelijke verplichting biedt gemeenten alle vrijheid.

De leden van de Dordtse werkgroep zijn het er ondertussen wel over eens dat hun advisering voortaan gestroomlijnder moet dan vroeger. Eventuele tegenstrijdigheden in de adviezen van politie, gehandicapten-, senioren- en vrouwenorganisaties willen ze onderling al gladstrijken voor ze bij de plannenmakers aankloppen, met een gezamenlijk advies.

Momenteel is de werkgroep bezig over de adviseringsproblematiek een discussiestuk te schrijven, dat omstreeks de zomervakantie moet verschijnen. De gemeentelijke politici zouden zich er dan voor het eind van het jaar over moeten uitspreken. Ze krijgen er ruim de tijd voor.

Reageer op dit artikel