nieuws

Extra premie oudere bouwvakkers Belgie

bouwbreed Premium

brussel – Belgische bouwvakkers die bereid zijn na hun 58ste te blijven werken, krijgen voortaan een extra premie. Dat is een van de afspraken van de nieuwe bouw-cao waarover werkgevers en vakbonden een akkoord hebben bereikt.

De maatregel is bedoeld om het tekort aan bouwvakarbeiders weg te werken. Sinds enige tijd is in Belgie de vraag naar bouwvakarbeiders groter dan het aanbod. De meeste bouwvakarbeiders gaan al met 56 jaar in de vut. De bouw is de eerste bedrijfssector in het buurland die extra premies invoert voor werknemers die langer dan de vut-leeftijd willen blijven werken. Het tekort aan bouwvakkers wordt veroorzaakt doordat jongeren niets voor de bouw voelen, of onvoldoende voor deze sector zijn opgeleid.

De nieuwe cao voorziet wel in de mogelijkheid dat bouwbedrijven jongeren in dienst kunnen nemen voor kortdurende opdrachten, ook als zij hun opleiding nog niet helemaal hebben voltooid. Volgens de nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen Belgische bouwvakkers per 1 juli vierenveertig cent opslag per uur, later gevolgd door nog een aantal kleinere loonsverhogingen.

Reageer op dit artikel