nieuws

Etten-Leur scoort een tien voor energiezuinige Vinex-wijk

bouwbreed Premium

etten-leur – De gemeente Etten-Leur gaat in de wijk Schoenmakershoek vierhonderd zogenaamde nul-woningen bouwen. De energiezuinige Vinex-wijk levert onder andere via aardwarmte en zonne-energie evenveel stroom aan het elektriciteitsnet als wordt verbruikt.

Voor deze ambitieuze plannen heeft de gemeente gisteren de EPL-monitor 1999 ontvangen. De prijs wordt voor de tweede keer uitgereikt. Op initiatief van Novem konden gemeenten nieuwbouwplannen laten doorrekenen op energieverbruik. Etten-Leur scoort voor vierhonderd huizen een tien, de hoogst mogelijke score voor de Energie Prestatie op Locatie.

Etten-Leur onderscheidt zich bewust op het gebied van energiezuinig bouwen. De gemeente heeft een streng dubo- en energiebeleid, dat onder andere werd toegepast bij twee projecten in de wijk Keen. Deze vingeroefeningen liggen aan de basis van de woningen in Schoenmakershoek.

Voorwaarde

Het plan dat gisteren de EPL-monitor heeft gewonnen, staat pas voor 2004 op de rol. De gemeente is er echter zeker van dat haar hoge ambitieniveau ook in de praktijk wordt gerealiseerd. Erg concreet zijn de plannen echter nog niet. Etten-Leur wil dat te zijner tijd een ambitieus maar realistisch plan op tafel ligt en stelt dat ongetwijfeld als voorwaarde voor de projectontwikkelaar die de wijk geheel voor eigen risico moet gaan bouwen.

De gemeente heeft in de praktijk ondervonden dat de medewerking van projectontwikkelaar, architect en bouwer van essentieel belang is. Meer aandacht voor energiezuinig bouwen kost meer moeite van alle betrokken partijen. Vooral de planfase vergt veel extra tijd. Daarnaast verdient de bouwplaats veel aandacht. De gemeente heeft daarvoor twintig uur per week gereserveerd die voornamelijk opgaat aan extra controle en begeleiding op de bouwplaats.

Het zit de gemeente echter niet allemaal mee. De praktijk heeft uitgewezen dat een deel van de financiering uit subsidies moet komen.

Te duur

De eerste reactie op een subsidieaanvraag bij Novem was echter niet positief. “Novem is helemaal niet ingesteld op grootschalige projecten. Ze financieren veel liever een groot aantal kleine projecten verspreid over het hele land”, concludeert de gemeente.

Een andere tegenslag is dat het Brabantse energiebedrijf PNEM zonne-energie heeft afgezworen omdat het te duur zou zijn. Daarom is de gemeente gedwongen bij de twee andere projecten met energiebedrijf Nuon in zee te gaan.

Reageer op dit artikel