nieuws

Duidelijkheid broodnodig

bouwbreed Premium

De uitkomst van een steekproef waaruit blijkt dat veel meer arbeidsgehandicapten al weer gedeeltelijk werken dan werd verondersteld, komt net op tijd. Binnenkort gaat de Tweede Kamer praten over een nieuwe organisatiestructuur sociale zekerheid.

De zoveelste, en opnieuw honderden miljoenen verslindende, reorganisatie op dat gebied staat voor de deur. Een reorganisatie waarbij van vele kanten, onder andere het Sfb en het GAK, grote vraagtekens worden gezet.

De operatie is onder meer ingegeven om werklozen en arbeidsongeschikten een loket te bieden voor het verkrijgen van een uitkering en het vinden van werk.

Wat betreft de groep arbeidsongeschikten die gereintegreerd kan worden in het arbeidsproces, geeft de steekproef aan dat een andere aanpak nodig kan zijn. Aangenomen mag immers worden, dat degenen die zelf al een baan hebben weten te vinden, behoren tot de gevallen die normaal gesproken eenvoudiger te reintegreren zijn.

Natuurlijk gaat het om een steekproef en kunnen er geen harde conclusies worden getrokken. De uitkomst geeft in ieder geval wel aan dat duidelijke cijfers broodnodig zijn alvorens beslissingen worden genomen over een nieuwe organisatiestructuur sociale zekerheid. Duidelijkheid kan voorkomen dat er miljoenen gespendeerd worden aan een operatie die achteraf heel wel overbodig gebleken kan zijn, of anders uitgevoerd had moeten worden.

Reageer op dit artikel