nieuws

Bouwnijverheid kan met kleine ingrepen in nieuwbouw stadsduiven weren

bouwbreed

weert – De populaties stadsduiven, die huizen op kerktorens, hoge gebouwen, ziekenhuizen, leegstaande fabrieken en andere panden richten jaarlijks voor miljoenen en mogelijk zelfs tientallen miljoenen guldens schade aan.

De uitwerpselen zijn zo agressief dat houtwerk en vloeren onherstelbaar worden aangetast. Volgens Dierenbescherming Nederland hebben publiek, architecten, adviesbureaus en bouwbedrijven grote invloed op de uitroeiing van de duiven. “Wij zijn tegen het voeren van duiven. De bouwwereld moet bij nieuwbouw kleine elementen in de bouw onbereikbaar maken door het plaatsen van spijlen, uitstekende delen voorkomen en rekening houden met de aan te brengen overkapping. Het nieuwe NS-Station in Utrecht is een voorbeeld van duivenbestrijding”, zegt Mathijs Leijenberg van de Dierenbescherming Nederland.

De stadsduif lijdt vaak aan difterie en paratyfus. Paratyfus is overdraagbaar op de mens.

Bouwbedrijven die panden renoveren worden regelmatig geconfronteerd met hinderlijke duivenpoep. In het centrum van Weert huist een hardnekkige kolonie die niet weg te branden is. Bouwbedrijf Koppen is bezig met de renovatie van een leegstaand pand boven een drogisterij in de Langstraat. Dagelijks moet het bedrijf de steigers schoonspuiten. Uit het pand werden volle containers duivenpoep opgeruimd. Ondernemers in de omgeving klagen steen en been.

Autopsie

De gemeente Weert talmt met het treffen van maatregelen. B en W is van mening dat de ondernemers zelf voor de kosten van het opruimen van de duiven moeten opdraaien, die al gauw tien tot twintigduizend gulden bedragen. “Weert heeft een dode duif opgestuurd voor autopsie. We wachten de uitslag af. Een medewerker van de gemeente is vrijgemaakt om verwilderde duiven te vangen”, zegt de voorlichter.

Henk Verstappen, houder van het vogelasiel ‘DE HAVE’ heeft het college van B en W van Weert laten weten geen gevangen duiven meer op te vangen. Hij wijst op het gevaar voor de volkshuisvesting. “Opruimen die duiven, ik vang ze niet meer op. Ik verwijs de mensen naar de wethouder van Milieu”, schrijft Verstappen.

Geprogrammeerd

Mevrouw Herma Smeets van het Bedrijf Dierenoverlast Limburg Bestra, gespecialiseerd in het vangen van stadsduiven, is bekend met de situatie in Weert. Zij zegt dat Weert tegen de hoge kosten aanhikt. Bestra verwijdert verwilderde duiven met speciale vangtechnieken of soms ook wel met nachtelijk afschot. Bestra boekte op meerdere plaatsen succes, onder andere in Roermond, Sittard en Valkenburg, in ziekenhuizen en ook in het buitenland. “Als een kolonie huist in een leegstaand gebouw dat gesloopt wordt voor vervangende nieuwbouw, blijven de duiven later toch op hun plek terugkeren. Zij zijn geprogrammeerd op hun hok”, zegt Smeets.

Directeur Ton Ebben van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie in Veenendaal zegt dat de postduiven die gebruikt worden voor de wedvluchtensport geen blaam treft. “Zij zouden niet overleven tussen de stadsduiven. Het is een zelfstandige populatie.” Ebben is tegen het voeren van duiven. De actie van Amsterdam om ex-drugsverslaafden voer te laten verkopen aan toeristen voor het voeren van de stadsduiven, wijst hij abrupt van de hand.

Reageer op dit artikel