nieuws

Bouwconjunctuur Zweden laat positieve trend zien

bouwbreed

stockholm – De bouwconjunctuur in Zweden wordt geleidelijk sterker. De investeringen groeien zowel dit als volgend jaar met zes procent.

In haar conjunctuurrapport noemt de bouwwerkgeversorganisatie Byggentreproenerna de groei ‘markant’. De positieve trend van 1998, waarin sprake was van een groei met vijf procent, zet daarmee door. Dit houdt in, dat de werkgelegenheid in de bouw dit en volgend jaar met tienduizend naar 230.000 arbeidsplaatsen toeneemt.

Volgens het rapport begint zich ook duidelijk herstel af te tekenen in de woningbouwsector, die jarenlang in een diep dal heeft verkeerd. Vorig jaar werd begonnen met de realisering van ruim twaalfduizend woningen, waarvan 6800 appartementen en 5400 eengezinswoningen. Voor het lopende jaar is de prognose in totaal negentienduizend huizen en voor volgend jaar zeventienduizend.

Factoren die aan deze trend bijdragen zijn naar het oordeel van Byggentreproenerna het lage renteniveau en de groeiende koopkracht. Verder is nog steeds sprake van een groot tekort aan woningen en dat wordt er de komende jaren niet minder op.

Reageer op dit artikel