nieuws

Bouwcombinatie Schiphol-spoortunnel ‘vrijgesproken’ van fraude

bouwbreed

rijswijk/maarssen – Een onderzoek door KPMG Forensic Accounting heeft aangetoond dat bij de aanleg van de tweede Schipholtunnel de opdrachtgever niet frauduleus is benadeeld.

De Nederlandse Spoorwegen gaven eind vorig jaar opdracht tot dit onderzoek toen geruchten de ronde deden dat zij door de Combinatie KSS Schiphol Spoortunnel financieel zouden zijn getild. In die combinatie werkten Strukton en Hollandsche Beton- en Waterbouw, dochter van de HBG-Groep, samen. Zij bouwden de tunnel in tien jaar voor 500 miljoen.

Strukton is er indertijd vanuit gegaan dat een ontslagen boekhouder de geruchten uit rancune in omloop heeft gebracht. Voor de kantonrechter, waar hij zijn ontslag aanvocht, kwam hij met het fraudeverhaal op de proppen. Via het Openbaar Ministerie werd door de Belastingdienst een orienterend onderzoek uitgevoerd. Daar is het bij gebleven.

Profiteren

Van frauduleuze benadeling mag dan volgens KPMG geen sprake zijn. Wel vindt het onderzoeksbureau dat de aannemers de NS in een geval meer hadden moeten laten profiteren van behaalde efficiencyvoordelen en inkoopkortingen. Bij het bedoelde deelproject “duiden de feiten er op” dat de NS voor een bedrag van zo’n drie ton benadeeld zou zijn. De NS gaat de kwestie verder uitzoeken, maar kon nog niet aangeven hoe ze dat gaan aanpakken.

KSS ontkent de Spoorwegen te hebben benadeeld. Wel geeft de aannemerscombinatie toe dat zich tijdens de bouw onregelmatigheden hebben voorgedaan. KSS gebruikte gefingeerde facturen, waarmee winst werd verschoven naar HBW en Strukton. Verder was korte tijd sprake van een zwarte kas en namen medewerkers bouwmaterialen mee, die vervolgens exclusief btw werden terugbetaald. Volgens KPMG ondervond de NS daar geen nadeel van.

De bouwcombinatie noemt het rapport waardevol. Het onderzoek bevestigt zijn standpunt dat de opdrachtgever bij dit project niet frauduleus is benadeeld.

Lering

Niettemin trekt de bouwcombinatie lering uit de rapportage van KPMG. De richtlijnen en procedures om een integere bedrijfsvoering te waarborgen, zijn in dit geval niet ten volle nageleefd.

Zowel HBG als Strukton betreuren de gang van zaken. Beide ondernemingen zullen, voor zover dat nog niet is gebeurd, die interne richtlijnen en procedures, die onder meer betrekking hebben op controles en vastliggen in handboeken, waar nodig nog aanscherpen.

Reageer op dit artikel