nieuws

Borger beziet kansen natuurtransferium

bouwbreed Premium

borger – Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben 25.000 gulden beschikbaar gesteld voor de verdere planontwikkeling van een zogenoemd natuurtransferium bij Borger. De voorziening is bedoeld om de verkeersdrukte en parkeerproblemen bij de toeristische attracties rondom Borger te beperken. Naast goede parkeervoorzieningen inclusief aantrekkelijke verbindingen en (groene) vervoersmogelijkheden moet ook gedacht worden aan diverse toeristische infocentra.

Gedeputeerde Dijks: “De provincie wil het toerisme graag in de juiste proporties bevorderen. Dat betekent ook de rust en en ruimte waarborgen. Het natuurtransferium slaat deze twee vliegen in een klap. Het transferium is een goede aansluiting op de reconstructie van de N34.” De voorziening wordt namelijk gekoppeld aan de N34 Groningen-Emmen. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de totale vernieuwing van het knooppunt Borger in de N34 in volle gang. Het kruispunt krijgt een nieuw uiterlijk.

Reageer op dit artikel