nieuws

BMC

bouwbreed Premium

n Certificatie-instelling BMC heeft beoordelingsrichtlijn Betonmortel (BRL 1801) herzien. Tot en met 14 mei 1999 kan bij BMC inhoudelijk op deze richtlijn worden gereageerd. De oude richtlijn was van 1996. Met de herziening is het document geactualiseerd en aangepast aan de courante regelgevinb en stand der techniek.

Bij BMC is een gratis exemplaar van de kritiekversie te bestellen, telefoon: (0182) 532300, fax (0182) 570216.

Reageer op dit artikel