nieuws

Blauwe Stad nog onzeker

bouwbreed

groningen – Er is nog een tekort van ruim zeven miljoen gulden om het ambitieuze plan van een Blauwe Stad in Oost-Groningen te realiseren. GS van Groningen voet besprekingen met de artikel 12-gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland, die onder curatele staan van het Rijk. Deze drie arme gemeenten moeten de resterende miljoenen zien op te hoesten en bepalen in feite de toekomst van de Blauwe Stad.

In totaal gaat het bij het grote bossen-, meren en woningbouwplan ten noorden van Winschoten om een bedrag van zeventig miljoen gulden. Zestig miljoen gulden is inmiddels gegarandeerd en de provincie draagt een kleine drie miljoen bij. De overige middelen moeten komen van de drie gemeenten die toestemming van het Rijk nodig hebben om het geld vrij te maken. En het Rijk heeft onomwonden laten weten geen geld meer beschikbaar te zullen stellen.

De fracties van SP en RPF/SGP in de Provinciale Staten hebben al aangegeven de Blauwe Stad niet te zien zitten. Ook D66 heeft zijn twijfels. Bij de betrokken gemeenten heerst grote onzekerheid over hun financiele daadkracht. Maar er wordt met GS druk onderhandeld over de wijze waarop begrotingstekorten alsnog kunnen worden weggewerkt.

Het project De Blauwe Stad zet een deel van Oost-Groningen onder water. Aan het Blauwe Meer moeten, als het plan doorgaat, zo’n vijftienhonderd nieuwe woningen komen.

Reageer op dit artikel