nieuws

‘Betuwelijn gaat niet 9,35 maar 40 miljard kosten’

bouwbreed

den haag – De Betuwelijn kost geen 9,35 miljard gulden, zoals de overheid beweert, maar 40 miljard. Tal van extra kosten worden buiten de berekening gehouden.

Tot die conclusie komt de Stichting Duurzame Mobiliteit op basis van onderzoek van vervoersconsultant H. de Bruin en vervoerseconoom prof. J. Polak.

De Stichting maakt vanmiddag bekend dat zij een nieuwe beroepsprocedure aanspant bij de Raad van State tegen de aanleg van de Betuwelijn. Een woordvoerder verklaarde dat tal van beroepsprocedures die zijn afgewezen, wellicht opnieuw in behandeling moeten worden genomen, omdat de overheid in het verleden de juiste bedragen heeft verzwegen.

Berekening

Volgens De Bruin en Polak zijn de kosten die provincies en gemeenten moeten maken voor het omleggen van wegen, niet in de berekening meegenomen. Hetzelfde geldt voor de kosten van de noord- en oosttak. Ook een post maatschappelijke kosten van 15 miljard gulden is volgens de onderzoekers buiten beschouwing gelaten. Het gaat onder meer om vermindering van de waarde van zeer belangrijke landschappen.

De Stichting Duurzame Mobiliteit presenteert de studie van de twee deskundigen vanmiddag in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Zij vindt dat de aanleg van de goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven naar Duitsland moet worden gestaakt. Het stuk van Kijfhoek naar Gorinchem kan dan een andere functie krijgen. Het zou deel moeten uitmaken van een Randstedelijke ringspoorlijn waarop zeer frequent metro-achtige treinen rijden. De goederen kunnen volgens de Stichting per binnenschip worden vervoerd.

Reageer op dit artikel