nieuws

Betalen

bouwbreed

Het oplossen van files is eenvoudig. Het moet uit de lengte of de breedte komen. Zorg dat de auto’s gespreid worden in de tijd, of zorg voor meer asfalt. Alle oplossingen behoren tot een van deze twee categorieen.

Het rekeningrijden valt onder de eerste categorie. Wie tegen is komt bijna automatisch in categorie twee. En inderdaad, de betaalstroken van Nouwen vergen meer asfalt _ neem alleen al de honderden aparte op _ en afritten die erbij moeten komen.

Als er vroeger meer asfalt kwam, was dat van iedereen. Als er volgens de methode Nouwen meer asfalt komt, is dat alleen voor de rijken. Dat noemen wij vooruitgang.

Het procede is ook toepasbaar in het openbaar vervoer. Koppel eerste klas coupes los en laat die met voorrang rijden over luxe rails. Vrije trambanen kosten dubbel zoveel strips als bussen in de file. Wie geen geld heeft, moet maar wachten.

Reageer op dit artikel