nieuws

Bekisten zonder olie duur

bouwbreed

den haag – Uitvoerders, projectleider en medewerkers van stortploegen geven de voorkeur aan zelflossende bekistingsmaterialen boven minerale of plantaardige ontkistingsolien. De meeste zelflossende materialen zijn echter te duur om op grote schaal te worden toegepast.

Enkele zelflossende bekistingen hebben wel hun eigen ‘niche’ in de markt veroverd, bijvoorbeeld de kartonnen kokers voor het storten van kolommen. Een ander voorbeeld is de bekistingsbekleding Zemdrain, die wordt toegepast ter voorkoming van luchtbellen aan het oppervlak van het beton. Maar over het geheel genomen maken aannemers gebruik van minerale olie, die voor de stort op de bekisting wordt verneveld.

Minerale olien bevatten vluchtige organische stoffen en zijn slecht afbreekbaar in het milieu. Daarom worden ook minder vluchtige, beter afbreekbare olien ontwikkeld.

In het kader van het Europese Technology Transfer Project ‘Sumovera’ wordt de toepassing van plantaardige olien gestimuleerd. Ze zijn iets duurder dan minerale olien en vragen een wat zorgvuldiger aanpak bij het vernevelen. Daar staat tegenover, dat ze het milieu minder belasten. Dat kan voor een aannemer of betonfabriek groot voordeel zijn. Bij een lekkage vervallen immers de hoge kosten van het schoonmaken van de vervuilde grond.

Flexibel systeem

Bij een zelflossende bekisting hoeft helemaal geen olie te worden verneveld. Dat vinden uitvoerders en stortploegen aantrekkelijk. ‘Het werken met olie wordt als een noodzakelijk kwaad gezien.

Wanneer zelflossende materialen technisch voldoen en economisch haalbaar zijn, wordt hieraan de voorkeur gegeven boven een alternatieve, minder schadelijke olie’, staat in een rapport over zelflossende bekistingsmaterialen, uitgegeven door het Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil) in Den Haag.

Bepalend voor de keuze zijn de prijs per vierkante meter, het aantal malen dat het materiaal te gebruiken is, het verwerkingsgemak en de eisen, die aan het betonoppervlak worden gesteld.

Op pagina 7: Teflon heeft last van ruwe mortel.

Reageer op dit artikel