nieuws

‘Basisplan Houthavens deugt voor geen cent’

bouwbreed

‘Basisplan Houthavens deugt voor geen cent’

amsterdam – Het plan om in de Houthavens een gemengd woon-, water- en werkmilieu in te richten, is gedoemd te mislukken. De huidige plannen voorzien in ‘chique’ woningen, maar er is de mogelijkheid om wonen en werken te combineren is veronachtzaamd.

Dat schrijft de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) over het stedenbouwkundig basisplan Houthavens. Volgens dat plan is het de bedoeling dat in de Houthavens wonen en werken worden gecombineerd. In het gebied moeten onder meer huizen, woonschepen, bedrijfsruimten en binnenvaartschepen een plaats krijgen.

‘Spijkers’ zijn een belangrijk onderdeel van het bouwplan. “Het gaat om een langwerpig bouwvolume dat aan de ene zijde aan het water en aan de andere zijde aan de openbare straat grenst”, aldus de ARS. “Een ‘spijker’ vormt een basisunit waaruit een geheel bouwblok wordt opgebouwd door de schakeling er van.” Zo ontstaan een serie geschakelde stroken, de onderdelen van het stedenbouwkundig plan Houthavens.

De ARS vindt deze bouwvormen te eenzijdig. “Om de gewenste ‘informele waterwereld’ te laten ontstaan en voortduren, moeten ook andere bouwvormen zoals casco-bouw als steunpunten verspreid in het gebied liggen. Er moeten financiele mogelijkheden komen, waarbij met minder inkomsten genoegen wordt genomen en investeringen over langere termijn worden uitgesmeerd.” Verder vindt de ARS dat er betaalbare werkruimten moeten komen, het gebied met de auto goed bereikbaar moet zijn en er voldoende parkeerruimte komt.

Reageer op dit artikel