nieuws

Aanvullend onderzoek naar uitbreiding sluis IJmuiden

bouwbreed

haarlem – Voordat een miljard wordt gestoken in de uitbreiding van de zeesluis IJmuiden en de verdieping van het Noordzeekanaal, laat Rijkswaterstaat eerst een aanvullend economisch onderzoek doen.

Dit gebeurt op basis van een studie van het Centraal Planbureau en het Nederlands Economisch Instituut, die een eerdere studie van Policy Research Corporation (PRC) onvoldoende noemden.

De planstudie Zeepoort IJmuiden is een onderdeel van het Masterplan Noordzeekanaalgebied. In dat plan wordt uitgegaan van een forse uitbreiding van de Amsterdamse havens vanaf IJmuiden tot aan de nieuwe passagiersterminal in het Oostelijk havengebied van Amsterdam.

Een wens daarin is de vergroting en verdieping van de zeesluis in IJmuiden. Op dit moment is de drempel van de sluis vijftien meter, waardoor schepen met een maximale diepgang van veertig voet de Amsterdamse haven kunnen bereiken. Dieper stekende schepen moeten eerst buiten de sluis worden gelichterd.

Analyse

CPB en NEI bevelen in hun studie aan onderzoek te doen waarin markt- en concurrentie-analyses centraal staan. Daarbij moet onder meer worden gekeken naar vragen als: hoe ontwikkelt de vraag naar relevante goederen als kolen en ertsen zich, wat is de concurrentiepositie van het Noordzeekanaalgebied ten opzichte van andere havens in de regio Hamburg-Le Havre en in hoeverre bepaalt de aanleg van een nieuwe zeesluis de toekomstperspectieven van de Amsterdamse haven.

Vorig jaar al heeft het CPB een quick scan uitgevoerd voor de verdeling van de zogenoemde ICES-gelden. Zeepoort IJmuiden kreeg toen een lage prioriteit, omdat het CPB de economische noodzaak van de aanleg niet bewezen achtte.

Reageer op dit artikel