nieuws

Aannemer heeft wel degelijk baat bij eigen website

bouwbreed

Wat moet een aannemer met het Internet? Of, preciezer gezegd: moet een bouwer zich presenteren op het wereldwijde web en zo ja, hoe dan? Het antwoord zal niet voor iedere aannemer direct ‘ja’ zijn; je kunt niets verkopen, want je bent geen makelaar in onroerend goed maar een maker ervan. En daarvoor is altijd meer nodig dan een ‘contact’ via zo’n zoveel-inch diameter beeldscherm.

Want laten we wel wezen; al die websites en e-mails zijn leuk en efficient, ze zullen nooit in de plaats komen van het vertrouwenwekkende menselijke contact. In de Verenigde Staten denken velen van wel, maar daar draaft men wel vaker door… Zeker in zo’n belangrijk traject als een bouwproces wil je weten met wie je te maken hebt, dat geldt zowel voor opdrachtgever als aannemer, plus alle andere betrokken partijen.

Selectiemiddel

Niettemin kan het ‘Web’ een zwaarwegend selectiemiddel zijn – of worden – voor deze partijen. Geen ander medium biedt zo’n toegankelijke (en aanvankelijk ook anonieme!) mogelijkheid informatie over aanbieders op de markt te verzamelen. Dat kenmerk van het Internet kan iedereen met een minimum aan visie inzien. Dus is het van belang je als aanbieder goed te presenteren; je weet nooit wie er onaangekondigd en vaak ongezien ‘langskomt’ voor jouw informatie.

Versie 3.0

Vandaag kijken we naar twee aannemers die deze weg insloegen: de Koop Groep en Hulsink Ootmarsum. De keuze is niet toevallig, moet ik toegeven. De twee websites werden eerder dit jaar naast elkaar genoemd tijdens een presentatie van het Internet-promotiecentrum ‘Mediaplaza’ in Utrecht. Onder de noemer ‘Aanbieder kan product- en bedrijfsinformatie verspreiden’ kwamen zij aan bod. En dat is inderdaad waar het bij beide aannemers-sites om gaat; niet meer en niet minder dan het informeren over projecten en het bedrijf. Maar als je dat goed doet heb je de eerste slag gewonnen.

De Koop Groep omvat een hele serie bedrijven, met een van oorsprong Groningse achtergrond. In 1996 opende het bedrijf zijn website in het Nederlands en Engels. Inmiddels werkt het aan ‘versie 3.0’. Als je Internet serieus neemt als communicatiemedium, moet je je presentatie inderdaad minimaal eens per twee jaar vernieuwen of grondig op de schop nemen. Zowel visueel als inhoudelijk; met alleen een nieuw jasje of het herschrijven van een paar teksten ben je er niet. Regelmatig onderhoud van je Internet-aanwezigheid is, net als van een gebouw, voorwaarde voor een lang ‘leven’.

Een woordvoerder van de Koop Groep laat dan ook weten dat de komende versie van de site een vacature-afdeling gaat herbergen. De huidige versie (‘2.0’) is in elk geval overzichtelijk en informatief over zowel het bedrijf in al zijn geledingen, van de holding tot de talloze werkmaatschappijen van pijpleidingen, via bouw en wegenbouw naar ‘overige’. Opvallend in die laatste categorie is dat Koop kennelijk betrokken is bij de bouw van het eerste thermale bad Fontana in Nieuweschans, Oost-Groningen. In de tekst is die betrokkenheid nergens terug te vinden; het lijkt erop dat de brochure van het kuuroord is overgeschreven, compleet met openingstijden en reserveringsnummers.

Nog een ander minpuntje was te vinden in deze overigens prima website: een plaatje verschijnt niet bovenin de rubriek Burgerlijke en Utiliteitsbouw. En dat lag niet aan mijn ‘toestel’.

Concurrent

Voort surfen wij weer over de digitale golven: naar Hulsink Ootmarsum, een aannemerij die zich toelegt op de aanleg en het onderhoud van leidingen. Daarmee is het zeer waarschijnlijk een directe concurrent van de pijpleidingen-divisie van bovengenoemde Koop Groep op de nationale markt. Ook hier vinden we een heldere structuur van de website, met bedrijfsonderdelen en een rubriek met een wat karige serie van vier projecten waar men kennelijk trots op is (‘In Kaart’). De bij Koop aangekondigde sectie voor vacatures bestaat al bij Hulsink, handig voor al die banenzoekers van tegenwoordig die het voor het kiezen hebben.

Vertrouwenwekkend is ook het noemen van de recente ‘update’-datum van twee weken geleden (6 mei); dat kun je alleen maken als er werkelijk iets is aangepast.

Pieter van Scherpenberg, publicist over automatiseringsvraagstukken in Amsterdam.

Twee goede voorbeelden hoe je als aannemer met je web-aanwezigheid kunt omgaan. De adressen: www.koop.nl en www.hulsink.nl.

Reageer op dit artikel