nieuws

Zoektocht naar mogelijkheden voor verlaging waterstanden

bouwbreed

arnhem – Zandwinning in de uiterwaarden langs de Rijn moet mogelijk worden. Dat vindt de bestuurlijke begeleidingsgroep van het project Ruimte voor Rijntakken. Met de opbrengsten kan een deel van de kosten worden gedekt die gepaard gaan met het uitgraven van de uiterwaarden.

Bij de dijkverbeteringen naar aanleiding van de overstromingen van 1993 en 1995 werd uitgegaan van een piekafvoer van 15.000 kubieke meter per seconde. Maar uit de hoogwaterstanden van de afgelopen jaren is gebleken, dat rekening moet worden gehouden met een piekafvoer van 16.000 kubieke meter per seconde.

Om nog een dijkverbeteringsronde te vermijden, wordt nu gezocht naar andere maatregelen. Het uitgraven van de uiterwaarden is een alternatief dat serieus wordt bestudeerd door de bestuurlijke begeleidingsgroep waarin de betrokken overheden zitting hebben. Volgens schattingen zou het gaan om tussen de 2000 en 9000 hectare uit te graven uiterwaarden.

Anders

Andere maatregelen zijn het verlagen van de kribben in de Rijn en het weghalen van obstakels zoals haakse dammen. Verder zou tussen de 27 en 37 kilometer dijk moeten worden verlegd. Het is de bedoeling dat de maatregelen gecombineerd worden genomen.

Het verlagen van de uiterwaarden is volgens de bestuurlijke begeleidingsgroep de meest effectieve oplossing. Hiermee kan een waterstandverlaging van twintig tot dertig centimeter worden bereikt bij de hoogste piekafvoer.

Uiterwaarden

Verlaging van de uiterwaarden is goed te combineren met de geplande natuurontwikkelingsprojecten. Bovendien is een deel van de kosten – tussen de vier en vijf miljard – terug te verdienen met zandwinning in de uiterwaarden. De zandgaten die hierdoor ontstaan, kunnen worden gedicht met de grond die bij de verlaging van de uiterwaarden vrijkomt. Het gaat om tientallen tot meer dan honderd miljoen kubieke meter specie, afhankelijk van de omvang van de uitgravingen.

Volgens de voorzitter van de bestuurlijke begeleidingsgroep, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland ir. J. Jansen, zijn buitendijkse zanduitgravingen nog wel ‘een kwetsbaar punt’. Zandwinning in de uiterwaarden is nog niet toegestaan.

Reageer op dit artikel