nieuws

Woningcorporaties bouwen minder huizen

bouwbreed

voorburg – De woningcorporaties hebben vorig jaar twintig procent minder woningen gebouwd dan in 1997. De verkoop van woningen nam toe, namelijk met tien procent. Dit concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Beide ontwikkelingen passen in het beleid van de overheid om het eigen woningbezit te stimuleren. Daartoe bouwen de corporaties minder woningen.

Van alle nieuw gebouwde huizen in 1998 was 22 procent bestemd voor de sociale huursector. Nog nooit was het aandeel sociale huurwoningen in het totaal aantal nieuwbouwwoningen zo laag, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Vorig jaar werden ruim achttienduizend woningen van corporaties verkocht. In Flevoland, Friesland en Zeeland stootten de verhuurders naar verhouding de meeste huizen af.

De leegstand is in het hele land flink gedaald. In de provincie Groningen is de leegstand het meest teruggedrongen. Daar is bijna drie procent van het woningbestand verkocht of gesloopt. In Flevoland is de leegstandbestrijding echter minder succesvol. Ondanks alle inspanningen steeg de leegstand onder corporatiewoningen in deze provincie vorig jaar met een kwart. De verkoop van woningen verloopt hier nog wel goed maar de sloop van woningen komt niet goed van de grond. Hierbij speelt mee dat de provincie een relatief jong woningbestand kent dat zich niet direct voor veel sloop leent, stelt het CBS.

Reageer op dit artikel