nieuws

Wilgen planten met surfplank

bouwbreed Premium

Medewerkers van proefboerderij Oostwaardhoeve in het Noordhollandse Slootdorp zijn bezig met een proef waarbij met behulp van wilgen op natuurlijke wijze wordt getracht vervuild baggerslib te reinigen. De test wordt uitgevoerd in opdracht van Eurojoule, een samenwerkingsverband tussen twee land- en tuinbouworganisaties en aannemer De Vries en Van de Wiel uit Schagen.

Zwaar vervuilde baggerspecie mag niet op de sloot- of kanaalkant worden gedumpt. Verbranden of reinigen zijn dan de enige alternatieven. In Nederland worden jaarlijks vele miljoenen kuub vervuild slib bovengehaald. Verwerking daarvan vraagt veel tijd en ruimte. De Oostwaardhoeve probeert daar een oplossing voor te vinden.

De proefboerderij houdt zich onder andere bezig met het winnen van energie uit de wilgenteelt. Door de reinigende werking van wilgen in vervuild slib te testen, worden twee vliegen in een klap geslagen. De proefboerderij beschikt over 4000 kuub vervuild slib dat ligt opgeslagen in een afgeschermd gebied. Het planten van de wilgen in de een meter dikke sliblaag gebeurt met een surfplank die wordt getrokken door een lier. Foto: Noordoost

Reageer op dit artikel