nieuws

Werkgevers gaan met open vizier verder ‘Liefde moet van twee kanten komen’

bouwbreed

den haag – De bouwwerkgevers zijn bereid “met open vizier” verder te onderhandelen over een nieuwe cao. Daarbij willen zij hun eindbod van tafel halen, mits de bouwbonden hun ultimatum laten varen. “De liefde moet van twee kanten komen”, vindt werkgeversonderhandelaar mr. F. van Hove.

“We blijven de hand uitgestoken houden en willen weer onderhandelen. Maar niet op onze rug liggend op basis van eisen in het ultimatum van de bonden. De bonden hebben toen gezegd: “Dan hoef je niet te komen”. Daarmee schieten we niet op. Daarom zijn we bereid een duidelijke handreiking te doen”, stelt Van Hove.

Daarbij wil de werkgeversonderhandelaar zich spiegelen aan de UTA-cao. Daarin is drie procent loonsverhoging afgesproken plus nog een half procent eenmalig en verder een akkoord op hoofdlijnen. “Waarom kan het met die cao, met dezelfde werkgevers en werknemers wel, en in de bouw niet”, vraagt Van Hove zich af.

Daarnaast heeft hij nog wel iets in de tas zitten. “Op het gebied van het vorstverlet willen we een voorstel doen. We hebben begrepen dat dit voor de bonden een zwaar punt is.”

Enigszins jaloers kijkt hij naar andere cao’s. Op het laatste moment is daar onder dreiging van een staking alsnog een akkoord uitgerold. De deal was 2,75 procent loon erbij en een vroegpensioenregeling. “Ik begrijp niet waarom zoiets in de bouw niet kan. Dit zit zelfs nog onder ons eindbod dat van 3,1 procent en vroegpensioen en jaarmodel.”

Volgens hem komt de looneis van de bonden neer op 5,5 tot zes procent loonstijging. “Dat kan absoluut niet. We zitten momenteel in een tijd waarin de inflatieverwachting hoger is dan geraamd en de economische groei daalt. Kortom, het is een veel te hoge looneis.”

Wat dat betreft begrijpt hij niets van FNV-voorzitter De Waal, die maandagmiddag in Heerenveen achter de eisen van de bouwbonden ging staan. “De Waal is altijd een pleitbezorger geweest van het poldermodel. Hij is ook degene die drie procent loonstijging – gezien de huidige economische ontwikkeling – een bovengrens noemde. Dat begrijp ik dan niet.”

Van Hove houdt echter hoop dat er weer onderhandeld gaat worden, waarbij “we rond die drie procent kunnen parkeren”. Hij baseert die hoop op het gegeven dat werkgevers noch werknemers eigenlijk op stakingen uit zijn.

Harmonieus

“We hebben zeker de afgelopen drie jaar fors geinvesteerd in een verbeterde omgang met elkaar. Dat heeft ook resultaat gehad. Zo zijn we zeer harmonieus tot elkaar gekomen over het vroegpensioen. Stakingen zouden al die inspanningen op het gebied van verbetering van de relaties tussen partijen weer teniet doen. Dat is onnodig”, zegt Van Hove bezorgd.

Hij roept daarom de bonden op om alsnog zonder strikte voorwaarden vooraf aan tafel te schuiven. “We hebben nu twee dictaten op tafel, ons eindbod en het ultimatum. Laten we gezamenlijk een kniebuiging maken en ze van tafel halen.”

Zijn oproep lijkt vooralsnog aan dovemansoren gericht. “Dat station zijn we gepasseerd. Wij houden vast aan het ultimatum”, zegt FNV-woordvoerder Bos.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels