nieuws

Werkgevers blij met aanzet nieuwe cao-structuur ‘Ondernemers krijgen meer keuzemogelijkheden’

bouwbreed

woerden – “Hoewel de cao op het nippertje tot stand is gekomen, hebben de werkgevers geen schrammetje opgelopen. Ik ben zeer tevreden over het resultaat. Het is een toekomstgerichte cao geworden”, concludeert een tevreden voorzitter Van Hove van de werkgeversdelegatie.

Van Hove toont zich zeer gelukkig met de nieuwe tweejarige cao. “En dat niet alleen over de loonontwikkeling. Vergeleken met andere cao’s is een structurele loonsverhoging van 5,5 procent in twee jaar niet hoog”.

Een andere zaak die hem tevreden stemt is dat werkgevers erin zijn geslaagd een halt toe te roepen aan het automatisch uitbetalen van de hele prijscompensatie. Die is nu gemaximaliseerd doordat de loonsverhogingen per 1 juli 1999 en 1 juli 2000 inclusief die compensatie zijn gefixeerd op 1,25 procent.

Toekomstgericht

De werkgevers hebben ook hun zin gekregen om een paritaire studie naar de cao-structuur in gang te zetten.

Volgens Van Hove is het nodig om voor deze collectieve arbeidsovereenkomst een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen. Daarmee wordt voorkomen dat daarover met heel veel moeite een algemeen bindende verklaring kan worden verkregen.

De werkgeversvoorman verklaarde desgevraagd de gespecialiseerde aannemers, verenigd in de Conga, voor deze studie te zullen uitnodigen. Voorwaarde is wel dat deze federatie haar aversie tegen het algemeen bindend verklaren van de cao laat varen en overigens toezegt loyaal de cao te zullen toepassen.

Maatwerk

Van Hove noemt het nu bereikte akkoord vooral toekomstgericht. “In deze cao worden al aanzetten gegeven tot maatwerk, meer zeggenschap dus voor het individuele bedrijf. Daar willen we naartoe”.

Het is al terug te vinden in het in de cao opgenomen jaarmodel gww, dat facultatief is. Elke onderneming in deze sector kan zelf beslissen of daar mee gewerkt gaat worden of niet.

De aangepaste vorstverletregeling is al evenzeer een voorbeeld van dat beoogde maatwerk. Werkgevers kunnen kiezen voor een eigen risico van 0,3 of 9 dagen. Als hij een eigen risico wenst te nemen, moet hij wel een aantal voorgeschreven maatregelen nemen. Zo zal hij moeten zorgen voor het afschermen van de werkplek en voor verwarming. Als de ondernemer de investeringen te duur vindt, is hij uitgesloten van het dragen van eigen risico. Hij kan dan vanaf de eerste dag vorstverlet gaan declareren. Daar staat dan wel een hogere premie voor het Risicofonds tegenover.

Raam-cao

Uit nog een andere zaak valt op te maken dat de cao toekomstgericht is, aldus Van Hove. Zo zullen er voor de steigerbouwers in aansluiting op deze cao aparte afspraken worden gemaakt. Onderzocht wordt of er ook voor andere branches en sectoren dergelijke aanhangsels gemaakt kunnen worden.

Dat gaat lijken op de ontwikkeling van een raam-cao, waarin algemeen geldende arbeidsvoorwaarden zullen staan vermeld Met daaraan gehecht speciale afspraken voor specifieke beroepsgroepen.

Het geheel van afspraken overziend, vroeg Van Hove zich ten slotte af “of voor het bereiken van een breed sociaal beleid in de bouw een cao het publieke instrument is om dat te bereiken”.

Op pagina 2:

Commentaar.

Op pagina 5:

ù Nieuwe bouw-cao afgetopt.

ù Cao-akkoord kwestie van vallen en opstaan.

Reageer op dit artikel