nieuws

‘Waterrichtlijn vormt geen beletsel voor tunnelbouw’

bouwbreed

den haag – Nederland zet zich in om ervoor te zorgen dat de kaderrichtlijn water geen belemmering zal vormen voor de bouw van tunnels en andere ondergrondse werken.

Deze belofte doet staatssecretaris De Vries van Verkeer in Waterstaat in antwoord op vragen van de VVD-kamerleden Blaauw en Verbugt.

Beide parlementariers stelden hun vragen naar aanleiding van een artikel in Cobouw dat de ontwerp-kaderrichtlijn water wel eens de doodsteek zou kunnen betekenen voor de bouw van tunnels. Stoffen als bentoniet, grout en spuitbeton, inclusief toeslagmaterialen, zouden volgens die richtlijn niet meer mogen worden gebruikt.

Met de nodige slagen om de arm zegt De Vries te verwachten dat de richtlijn “geen of weinig veranderingen met zich meebrengen in de mogelijkheden om tunnels aan te leggen”. Zij geeft aan dat nog niet helemaal duidelijk is hoe de richtlijn er uiteindelijk uit komt te zien. De onderhandelingen daarover zullen niet voor medio 2000 zijn afgerond.

Bij die onderhandelingen zal Nederland zich er voor inzetten dat er dusdanige formuleringen in komen dat de richtlijn in de praktijk goed uitvoerbaar en werkbaar is, zodat geen onnodige belemmeringen voor ondergrondse werken optreden.

Volgens de staatssecretaris zijn de andere lidstaten van de Europese Unie het inhoudelijk volstrekt met haar eens.

Reageer op dit artikel