nieuws

Waterbouw: grote economische impact

bouwbreed

rotterdam – De Nederlandse waterbouwsector genereert jaarlijks een omzet van ruim vier miljard gulden. Daarvan is 2,2 miljard directe productie, de rest betreft indirecte productie bij andere bedrijven. In totaal leven levert de sector aan 12.340 mensen werk. Vier grote bedrijven nemen zeventig procent van de omzet voor hun rekening.

Het is voor het eerst dat het economisch belang van de waterbouw is berekend. De conclusies leggen de basis voor de uitwerking van beleidsscenario’s voor deze sector, die eind dit jaar verschijnen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Belgische Policy Research Corporation in opdracht van Nederland Maritiem. Volgens de berekeningen van het researchbureau zet de waterbouw per jaar vier miljard gulden om, waarvan 1,7 miljard toegevoegde waarde.

De sector blijkt er een van uitersten te zijn. Aan de ene kant de wereldwijd opererende vier baggerbedrijven, aan de andere kant de deelsector zandvervoer, verzorgd door hoofdzakelijk familiebedrijfjes.

De baggerbedrijven – Ballast Nedam Baggeren, Boskalis, Van Oord ACZ en de HAM – kenmerken zich door hoge investeringen in de modernste apparatuur. Samen zorgen zij ervoor dat Nederland marktleider in de internationale baggerwereld is. Ze blijken goed voor zeventig procent van de omzet in de totale waterbouw en leveren zestig procent van de werkgelegenheid. Slechts tien tot twintig procent van de omzet wordt binnen Nederland gehaald. Toch is die thuismarkt voor de grote bedrijven belangrijk; als etalagefunctie en ontwikkel- en experimenteergebied voor nieuwe technieken.

Beunschepen

De familiebedrijfjes die zand vervoeren doen dit met gemiddeld twee beunschepen. In die sector wordt drie procent van de totale omzet behaald en zeven procent van de werkgelegenheid gegenereerd.

Daartussen zitten dan nog de deelsector waterbouw Nederland en Europa (waarin ruim dertig bedrijven werkzaam zijn), de deelsector kleinschalige waterbouw (veertig bedrijven) en de aannemershulpschepensector die vooral werkt voor de deelsector waterbouw Nederland en Europa.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels