nieuws

VVD: Vertraging dreigt voor rekeningrijden

bouwbreed

den haag – De VVD sluit niet uit dat de invoering van rekeningrijden in de ochtendspits rond de vier grote steden wordt vertraagd. Alleen als minister Netelenbos erin slaagt de ruim vierhonderd Kamervragen nog voor het mei-reces te beantwoorden, acht hij de kans aanwezig dat de kaderwet die voor de tolheffing nodig is nog voor de zomer door de Kamer wordt behandeld.

Hofstra houdt er rekening mee dat de behandeling niet eerder dan in het najaar kan plaatsvinden. De VVD heeft in feite het lot van rekeningrijden in handen. PvdA en D66 zijn voor en CDA uitgesproken tegen.

Of de grote hoeveelheid Kamervragen er ook daadwerkelijk toe leidt dat rekeningrijden niet in 2001 kan worden ingevoerd, is volgens Hofstra nog de vraag. Hij verklaarde echter tegenover deze krant dat hij op dit moment prioriteit geeft aan de behandeling van een aantal andere belangrijke kwesties als de invoering van marktwerking op het spoor, liberalisering van de taximarkt en de perspectievennota.

Uitstel van de tolheffing tussen 7 en 9 uur ’s ochtends zou gemeenten rondom Utrecht van pas komen, zo blijkt uit een brief van het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Gemeenten geven aan te willen wachten met invoering totdat het openbaar vervoer is verbeterd, Vinex-locaties beter bereikbaar zijn en transferia zijn gerealiseerd aan de rand van Utrecht.

Het BRU betwijfelt of flankerende maatregelen in 2001 zijn getroffen, ook al omdat het Rijk onvoldoende middelen heeft. Daardoor is bijvoorbeeld Randstadspoor, een metro-achtig spoornetwerk rondom Utrecht, fors vertraagd. BRU vraagt minister Netelenbos de opbrengsten van rekeningrijden rechtstreeks naar de regio te laten vloeien, zodat die zelf voor betere voorzieningen kan zorgen. Verder vindt een aantal gemeenten dat de tolpoorten op andere plekken moeten komen dan waar ze nu zijn bedacht.

Netelenbos kreeg gisteren ook kritiek te verduren van het bedrijfsleven. Ze legt volgens VNO/NCW, MKB-Nederland en de Kamers van Koophandel te weinig de nadruk op het belang van een goede infrastructuur voor de economie. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de Perspectievennota Verkeer en Vervoer betoogden de werkgeversorganisaties dat de minister te veel bezig is met het beter benutten van het bestaande wegennet, terwijl nieuwe wegen en beter openbaar vervoer nodig zijn om de bedrijven bereikbaar te houden.

Op pagina 3: Minister slaat autolobby om de oren met tolcijfers

Reageer op dit artikel