nieuws

Voorzitter voor federatie wegenbouw

bouwbreed Premium

den haag – De door de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers in Den Haag en de Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw op te richten federatie krijgt als eerste voorzitter ir. J.C. Rothweiler.

De heer Rothweiler (56) heeft op dit moment geen binding meer met een uitvoerend bouwbedrijf, maar kan bogen op een jarenlange ervaring in de grond-, water- en wegenbouwsector. Hij bekleedde diverse functies bij het bouwconcern Heijmans in Rosmalen. Vorig jaar verliet hij dat bedrijf als lid van de Raad van Bestuur.

Rothweiler heeft daarnaast twaalf jaar bestuurlijke ervaring in de gww-sector. Zo bekleedde hij vijf jaar het voorzitterschap van de VBW-Asfalt en was begin jaren negentig gedurende vier jaar president van de European Asphalt Pavement Association.

Zijn eerste taak als voorzitter van de Federatie NVWB-VAGWW i.o. is het leiding geven aan alle nog te verrichten werkzaamheden om de federatie tot stand te brengen. De planning laat zien dat dit proces rond 1 juli aanstaande moet zijn afgerond.

De federatie gaat de collectieve belangen behartigen van zo’n 650 grote, middelgrote en kleine ondernemingen, die actief zijn op het terrein van de aanleg en onderhoud van boven- en ondergrondse infrastructuur en milieutechnische werken.

Ir. J.C. Rothweiler

Reageer op dit artikel