nieuws

Voorzieningen tegen brand voor Domtoren

bouwbreed Premium

utrecht – De Domtoren wordt voor ruim 1,8 miljoen gulden brandveilig gemaakt. Dit is ruim zes ton duurder dan aanvankelijk was begroot.

In mei 1977 waren de kosten op ongeveer 1,2 miljoen gulden begroot. Dit bedrag stelde de gemeenteraad toentertijd beschikbaar. Het werk werd weliswaar aanbesteed, maar nooit gegund. Ten eerste rekende de politiek tevergeefs op een rijkssubsidie van ruim anderhalve ton, ten tweede viel het aanbestedingsresultaat tegen. Er bleek een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet van negen ton.

Het plan is nu aangepast zonder de primaire eisen van brandpreventieve voorzieningen aan te tasten. Het vereenvoudigde plan beschikt over de goedkeuring van de Brandweer en de Monumentenzorg.

Voor het ontstane tekort op het project vraagt het college van B en W nu een aanvullend krediet aan de raad.

Reageer op dit artikel