nieuws

Teerhoudend asfalt onder de loep

bouwbreed

den haag – Het provinciebestuur van Flevoland wil de bodem en het grondwater onder een bedrijfsterrein minimaal een keer per jaar onderzoeken op verontreiniging met kankerverwekkende pak’s. Het terrein heeft een deklaag van asfalt en behoort toe aan autodemontagebedrijf Gebr. van de Feer in Lelystad.

M. Cooymans, advocaat van Van de Feer, zei tijdens de zitting van de Raad van State dat jaarlijkse controle onnodig is. Van de Feer ging bij de Raad van State in beroep tegen de nieuwe milieuvergunning en een dwangsom van de provincie.

Nadat Flevoland voor vijf miljoen gulden het terrein had gesaneerd, liet Van de Feer het terrein asfalteren. Tijdens de werkzaamheden in 1996 bleek dat er verboden pak-houdend teer in het asfalt zat. Maar toen was 4500 vierkante meter terrein al van een volledige verharding voorzien en op 6000 vierkante meter lag reeds teerhoudend asfaltgranulaat.

Stilgelegd

Van de Feer en aannemer M. van der Wal legden het werk stil. De provincie stelde een onderzoek in en ontdekte dat er grote kans bestond dat de pak’s uit het asfalt konden spoelen en in de bodem en het grondwater terecht konden komen. Flevoland eiste daarop dat de teerhoudende asfaltlaag van een zeventig millimeter dikke laag betonasfalt en van een drainagesysteem werd voorzien, zodat er geen water bij het teerhoudende asfalt kon komen en geen uitloging naar de gesaneerde bodem zou optreden.

Daarnaast eist de provincie dat extra peilbuizen worden geslagen en periodieke controles moeten komen om de mate van uitloging van de pak’s te kunnen vaststellen. Van de Feer vindt de voorgeschreven maatregelen veel te streng en onnodig. De onafhankelijke adviseur van de Raad van State vindt de provinciale eisen niet overdreven. Deze acht een jaarlijkse controle van het grondwater op pak’s afdoende.

Teerhoudend

Maar professor Hendriks van de Commissie Nationaal Milieuberaad, en getuige-deskundige voor Van de Feer, zei tijdens de zitting dat een tweejaarlijkse controle meer dan genoeg is en dat driekwart van het in Nederland gebruikte asfalt nog altijd teerhoudend (75 milligram teer per kilo) is. Mocht de Raad van State Van de Feer in het gelijk stellen, dan kan het bedrijf volstaan met minder kostbare, tweejaarlijkse controles.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Reageer op dit artikel