nieuws

Subsidies voor terugdringing werkloosheid

bouwbreed

amsterdam – Als werkgeversorganisaties, vakbonden, sectorraden of branche-organisaties kansen zien om de werkloosheid met speciale projecten te verminderen, heeft het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen daar de nodige subsidies voor over. Het LISV zal daarvoor in totaal 56 miljoen gulden verdelen over de verschillende Wachtgeldfondsen. Projecten moeten aan nog te publiceren criteria voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Er wordt alleen subsidie verleend als aannemelijk kan worden gemaakt dat de activiteiten daadwerkelijk tot minder werkloosheid leiden of gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe methoden om problemen, die specifiek voor een sector gelden, te bestrijden.

Reageer op dit artikel