nieuws

Rijksuniversiteit Groningen boort 40 meter diep gat

bouwbreed Premium

haren – Op het terrein van het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) van de Rijksuniversiteit Groningen wordt van dinsdag 6 tot en met donderdag 8 april een 40 meter diep gat geboord. Het gat gaat deel uitmaken van een wetenschapscircus dat tijdens het universitaire lustrum in juni zijn tent opslaat in de tuin van het KVI. Het boorgat wordt gegraven door het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (NITG-TNO).

Gedurende de open dagen op 13, 14 en 15 juni wordt het boorgat voorzien van een draaiende meetopstelling, waarmee men de geologie van de bodem zichtbaar maakt. Daarnaast is op informatiepanelen een lakprofiel van de eerste tien meter tentoongesteld, waarop herkomst en datering van verschillende bodemlagen (zoals zand, veen, klei) worden aangeduid. Deze worden in historisch en archeologisch perspectief geplaatst, bijvoorbeeld in relatie tot de historische nederzetting Paddepoel.

De gebruikte meetopstelling werd ongeveer zes jaar geleden ontwikkeld door het KVI om de zeebodem in kaart te brengen. Het systeem meet de natuurlijke radioactiviteit in de bodem en kan daaruit gegevens halen over de samenstelling van de bodem. Het meetinstrument wordt niet alleen gebruikt om de zeebodem in kaart te brengen, maar kan ook worden toegepast in geologisch en archeologisch bodemonderzoek. Eind 1997 werd in diverse landen, waaronder Nederland, patent toegekend.

Reageer op dit artikel