nieuws

Rijksdag ecologische trendsetter

bouwbreed

berlijn – Toepassing van de nieuwste installatietechnieken maakt de Rijksdag in Berlijn tot een toonaangevend gebouw wat betreft energiegebruik en klimatisering. Achter de oude facades gaan ingenieuze systemen schuil.

Ze zien eruit als holle ogen, de enorme ramen in de Rijksdag, niet langer door glasroedes in kleinere stukken verdeeld. Het aluminium van de nieuwe kozijnen steekt koel af tegen de oude natuurstenen facades. Over de schoonheid valt te twisten, maar ingenieus zijn ze zeker. De enorme raamvlakken kunnen op een kier worden gezet, zodat het gebouw op natuurlijke wijze kan worden geventileerd. Sensoren regelen dat proces. Aan de buitenkant bevinden zich jaloezieen om licht en warmte te temperen, en daar weer voor staat een vrijstaand (dus rondom ventilerend) venster met veiligheidsglas.

De ramen zijn een klein onderdeel van het voorbeeldige systeem voor klimatisering en energievoorziening. Omdat de Bondsdag zich daarmee een ecologisch bewuste opdrachtgever wilde tonen, zijn de nieuwste systemen verwerkt.

Reductie

Adviesbureau Kuehn Bauer Partner (Munchen/Berlijn) kreeg de opdracht de CO2-emissie drastisch te reduceren. Dat is bereikt door in het hart van het systeem generatoren te plaatsen die lopen op bio-diesel, een brandstof die wordt gewonnen uit koolzaad. De generatoren voorzien in tachtig procent van de benodigde stroom en koeling en in negentig procent van de benodigde warmte. Dat betekent een reductie van de CO2-emissie van zeventig procent.

De warmte die bij deze opwekking van elektriciteit ontstaat, wordt zowel voor verwarming in de winter gebruikt als voor koeling in de zomer. Dat gebeurt met behulp van warmte/krachtkoppeling en een cfk-vrij systeem voor absorptiekoeling. Overbodige warmte kan in de zomer worden opgeslagen in een aquifer (watervoerende laag) op driehonderd meter diepte. Die warmte kan in de winter weer worden teruggewonnen.

Op vijftig meter diepte kan in de winter de overbodige kou van de absorptiekoeling en van de winterlucht worden opgeslagen. Die wordt vervolgens in de zomer gebruikt ter koeling van het gebouw.

Naast de bio-diesel generator leveren fotovoltaische panelen die op het dak zijn gemonteerd (310 vierkante meter) een bijdrage aan de benodigde elektriciteit. Alleen bij pieklasten levert het stadsnet elektriciteit.

Licht en lucht

Daglicht wordt zoveel mogelijk gebruikt in plaats van kunstlicht. De diffuse panelen met zonnecellen dienen ook als dakramen voor de vergaderzaaltjes daaronder. En de beroemde koepel met in het midden een kolom met 360 spiegels zorgt voor licht in de plenaire vergaderzaal. Is er teveel zon, dan draait een enorm scherm voor de spiegels, een stalen frame met aluminium buizen die het licht verstrooien.

Gewag is al gemaakt van de jaloezieen aan de buitenkant van het gebouw, achter veiligheidsglas. Bij de grote ramen en schuifdeuren aan de binnenhoven zijn jaloezieen opgenomen in het dubbele glas.

Ramen die open kunnen, zorgen voor zoveel mogelijk natuurlijke ventilatie. Sensoren schakelen de mechanische ventilatie (met warmteterugwinning) alleen in bij extreme omstandigheden.

Voor de plenaire vergaderzaal is in een mechanisch systeem voorzien, waarbij lucht onderin de zaal wordt aangevoerd en afgezogen via de spiegelkolom in de koepel.

De koepel speelt een belangrijke rol in de klimatisering van de plenaire vergaderzaal. Boven het westportaal (1) wordt lucht aangezogen, gefilterd en met lage snelheid en druk onderin de zaal gevoerd (2). Natuurlijke thermiek (3) voert de ‘vuile’ lucht naar boven, die via de kolom en de open koepel wordt afgevoerd (4). De spiegels op de kolom (6) dirigeren zonlicht de vergaderzaal in. Is er teveel zon, dan schuift een enorm zonnescherm (5) voor de spiegels.

Als er teveel zon is, draait het zonnescherm in de koepel voor de spiegels. Het stalen frame is

opgevuld met aluminium buizen die het licht

verstrooien.

De emissie van CO2 is met zeventig procent gereduceerd dankzij een energiesysteem dat hier in schema is weergegeven. De onderbroken lijnen geven de situatie in de winter weer, de ononderbroken lijnen die in de zomer. Uit koolzaad (1) maakt men bio-diesel (2) als brandstof voor generatoren die warmte en elektriciteit leveren. Warmte wordt opgeslagen in de bodem (4) of gaat naar de warmte-krachtkoppeling en het cfk-vrije systeem voor absorptiekoeling (3 en 5). Koeling wordt ’s winters opgeslagen in de bodem, ook die van de buitenlucht (6).

Reageer op dit artikel