nieuws

Reintegratie wao’ers zonder rompslomp

bouwbreed Premium

gouda – Reintegratie van arbeidsgehandicapten kan veel efficienter als de bureaucratie er omheen wordt gesloopt. Dat vinden de sectorraden Bouwbedrijf en Afbouwbedrijfstakken. Van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) hebben ze de ruimte en het geld gekregen om dat te bewijzen.

De sectorraden dienden een plan in dat erin voorziet om ruim 2300 wao’ers in de regio’s Utrecht en Twente uit het bestand te lichten. Daarvan denken de raden zes- tot achthonderd te kunnen herplaatsen, met behulp van Arbeidsvoorziening en de uitvoeringsorganisatie van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Als dat lukt scheelt dat per jaar ongeveer 114 miljoen gulden aan uitkeringen.

Het LISV heeft zich door de sectorraden laten overtuigen dat dit doel kan worden gerealiseerd. Het betaalt met 7,9 miljoen gulden de kosten voor dit experiment dat drie jaar duurt.

Het geheel wordt begeleid door een stuurgroep onder leiding van Jac. de Koning. Een nog in te stellen derde instantie controleert continu of het project loopt zoals dat zou moeten.

Afgerekend

Behalve dat met de nieuwe regeling kan worden afgerekend met de bureaucratie, is het bij dit experiment niet langer nodig dat iedere wao’er door een dure arbeidskundige wordt bekeken om de vraag te kunnen beantwoorden wat hij nog wel en niet meer aankan.

Volgens de sectorraden hebben Arbeidsvoorziening en de uosv van het SFB onvoldoende inzicht in de mate van bemiddelbaarheid van arbeidsgehandicapten in het bestand.

Dat is wel het geval bij mensen die dreigen in de wao te komen. Maar daarvan zeggen de sectorraden dat er lang niet altijd op een zo vroeg mogelijk tijdstip enige inspanning wordt verricht om reintegratie mogelijk te maken.

Vacatures

Er is ook onvoldoende inzicht in de vraag naar functies op de arbeidsmarkt, die mogelijk door arbeidsgehandicapten kunnen worden vervuld. In het nieuwe bemiddelingsmodel gaan Arbeidsvoorziening en andere intermediairs actief op zoek naar geschikte vacatures voor de arbeidsgehandicapten.

De ‘inkoop van trajecten bij Arbeidsvoorziening’ – het aantal en de namen van gehandicapten die bij de Arbeidsvoorziening staan ingeschreven, maar door de uitvoeringsorganisatie van het SFB moeten worden gereintegreerd – wordt versoepeld.

Subsidie

Ten slotte zullen werkgevers en werknemers door de sectorraden zelf nog beter worden geinformeerd over mogelijkheden. Voor werkgevers gaat het daarbij bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden. Werknemers moeten worden overtuigd dat reintegratie in betaalde arbeid niet leidt tot vermindering van de arbeidsongeschiktheidsuitkering als na enige tijd zou blijken dat het werk toch niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

De sectorraden zijn er van overtuigd dat door deze gerichte aanpak veel meer wao’ers weer (gedeeltelijk) werk vinden.

Reageer op dit artikel