nieuws

Raad van State keurt tracebesluit A4 goed

bouwbreed

den haag – De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ziet geen aanleiding het tracebesluit over de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom te schorsen. Hierom was onder meer verzocht door de gemeenteraad van Steenbergen, enkele natuurorganisaties, manege de Paardenhoeve uit Bergen op Zoom en enkele omwonenden.

Het Haagse rechtscollege verwerpt het schorsingsverzoek omdat een vertegenwoordiger van de verantwoordelijke minister Netelenbos tijdens de hoorzitting liet weten dat geen “onomkeerbare werkzaamheden” worden verricht voordat het tracebesluit onherroepelijk is. Daarmee vervalt de vereiste spoedeisendheid aan het schorsingsverzoek.

De Raad van State leidt uit de toezegging van Netelenbos af dat het achttien kilometer lange trace tussen Dinteloord en Bergen op Zoom geen grote prioriteit heeft. Onder die omstandigheden kan het gemeentebestuur van Steenbergen vooralsnog niet worden verplicht om planologische medewerking te verlenen aan de totstandkoming van het trace. Het aanwijzingsbesluit van Netelenbos, waarin de gemeenteraad van Steenbergen wordt verplicht mee te werken aan een bestemmingsplan waarin het trace is opgenomen, is door de Raad van State geschorst.

Verworpen

Het Haagse rechtscollege heeft eveneens een schorsing uitgesproken over het besluit, waarin B en W van Bergen op Zoom hun medewerking aan het tracebesluit toezeggen. Een dergelijk besluit had door de gemeenteraad moeten worden genomen. Alle overige schorsingsverzoeken zijn door de Raad van State in deze voorlopige uitspraak verworpen.

De bodemprocedure, waarin de Raad van State tot een definitief oordeel komt, laat nog wel maanden op zich wachten.

Reageer op dit artikel