nieuws

Planbureau somber over investeringen

bouwbreed Premium

den haag – Het Centraal Planbureau is somber over de ontwikkeling van de economische groei. Dat heeft gevolgen voor de te verwachten investeringen. CPB-directeur Don is zelfs bang dat de naar beneden bijgestelde ramingen nog te optimistisch zullen blijken. Hij waarschuwt ook tegen te hoge contractloonstijgingen.

De economie zal in 1999 en 2000 met slechts 2 procent stijgen. Dat was in 1998 nog 3,7 procent. Oorzaak is de forse afzwakking van de groei van de wereldhandel. Vooral de industriele productie heeft hiervan te lijden. Die daalde de laatste twee kwartalen van vorig jaar al.

Dit blijkt uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat gisteren is gepubliceerd.

Het CPB heeft berekend dat de tegenvallende economische groei grote gevolgen heeft voor de overheidsfinancien. Dat vertaalt zich in 1999 in een tegenvaller van 2,5 miljard gulden bij de vennootschapsbelasting en 1,5 miljard gulden overschrijding in de collectieve uitgaven. Deze wordt verklaard door de wateroverlast in 1998 en de hogere instroom asielzoekers.

In 2000 zijn er meer tegenvallers. Drie miljard minder belasting- en premieopbrengsten en een uitgaventegenvaller van 3,5 miljard.

Don waarschuwde daarbij voor de stijging van de contractlonen. In de berekeningen is het CPB uitgegaan van een stijging van 2,75 procent in 1999 en 1,5 procent in 2000. “De recente cao’s komen boven die stijging uit. Dat gaat ten koste van de werkgelegenheid en de economische groei”, aldus Don. Bovendien betekent een hogere reele loonstijging dan berekend, dat ook de collectieve uitgaven toenemen, hetgeen een extra gat kan opleveren.

De CPB-topman hoopt daarnaast dat de wereldhandel in het tweede kwartaal van dit jaar weer zal toenemen. “Gebeurt dat niet, dan zal blijken dat onze projecties nog te optimistisch zijn.” Hij verwacht overigens dat er weer enig herstel van de wereldhandel zal optreden.

Investeringen

Dit algemene beeld vertaald zich in de investeringen. Zo zullen de investeringen in bedrijfsgebouwen in 1999 nog een kleine vier procent toenemen ten opzichte van 1998, maar in 2000 verwacht het CPB een daling met 1,5 procent.

In de woningbouw daalt de productie in 1999 met 2,75 procent en met een half procent in 2000. Deze daling is enigszins gematigd door de kwaliteitstijging in de woningbouw.

In de grond-, water- en wegenbouw verwacht het CPB een doorgaande groei, die echter wel heel grillig verloopt. GWW-werken voor bedrijven stijgen in 1999 met naar verwachting 11,5 procent en in 2000 met 3,5 procent. GWW-werken in opdracht van de overheid stijgen in 1999 met 3,5 procent en in 2000 met twee procent. En dit ondanks het op de markt komen van een aantal grote projecten.

Reageer op dit artikel