nieuws

Ondernemers willen duidelijkheid over beleid bouw- en sloopafval

bouwbreed

utrecht – Rijk, provincies en gemeenten moeten op een lijn komen wat betreft hun beleid op het gebied van bouw- en sloopafval (bsa). Ook hun opvattingen over regelgeving en handhaving moeten beter worden afgestemd. Zo ventileerde E. Schut de mening van de Branchevereniging Recycling Bouw- en Sloopafval (BRBS) tijdens de internationale milieuvakbeurs ‘Ecotech Europe 99’ in de Jaarbeurs.

De BRBS ziet met lede ogen dat de verschillende overheden door de heersende dereguleringskoorts zelf zijn gaan nadenken over een bsa-beleid. Volgens BRBS-secretaris Schut ontwikkelen ministeries, provincies en gemeenten sinds enige tijd elk een eigen interpretatie van beleidsdoelstellingen en regels, en handhaven ze die regels naar eigen inzicht. Met als onvermijdelijk gevolg een versnipperde, vaak tegenstrijdige regelgeving. Schut was een van de sprekers tijdens het Nationaal Congres Bouw- en Sloopafval dat plaatsvond tijdens de ‘Ecotech Europe 99’.

Zucht

“Tot voor kort liep het allemaal zo mooi”, verzuchtte Schut. “Het implementatieplan Bouw- en Sloopafval was het resultaat van intensief overleg tussen overheden en betrokkenen in de bsa-keten, met duidelijke afspraken over acties. Veel afspraken zijn nagekomen, waardoor het implementatieplan zonder meer succesvol was.”

Dat blijkt, want inmiddels wordt meer dan 90 procent van al het bouw- en sloopafval hergebruikt. De vraag naar gecertificeerd granulaat is zelfs groter dan het aanbod. In de wegenbouw is het onmisbaar als funderingsmateriaal. Niet geheel toevallig echter staat juist die toepassing op de tocht.

Commune

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincies willen minder grind- en zandgaten, en zouden liever zien dat het granulaat wordt verwerkt in beton.

Voor de bsa-ondernemer is dat geen aanlokkelijke optie. Er zijn hoge investeringen voor nodig, die niet opwegen tegen de nauwelijks hogere inkomsten in een tamelijk onzekere markt. Gemeenten zijn op hun beurt vaak opdrachtgever en willen het sloopwerk zo goedkoop mogelijk laten uitvoeren. De bsa-branche zou daarop kunnen inspringen met mobiele brekers die op locatie het materiaal verwerken. Dat zou dan ter plekke moeten worden gebruikt voor ophoging. Deze laagwaardige toepassing zou – net als de (hoogwaardige) toepassing in beton – leiden tot een tekort aan funderingsgranulaat. Hierdoor zouden vanuit het buitenland landschap-aantastende alternatieven moeten worden ingevoerd.

Bemoeienis

Volgens Schut lijkt de positie van de bsa-branche thans veel op een kind in een commune: elke volwassene bemoeit zich met de opvoeding. Gevolg is dat het kind zijn eigen regels opstelt, en probeert de onvermijdelijke straffen van de volwassenen te ontwijken.

Een harmonisatie van het afval- en grondstoffenbeleid op het gebied van bouw- en sloopafval is op zijn plaats, evenals een effectieve handhaving van duidelijke regels. De ondernemers vragen er om.

Reageer op dit artikel