nieuws

Na dertig jaar krijgt Italiaans monsterhotel de kogel

bouwbreed Premium

salerno – Na Genua, Napels en Rimini beschikt ook Salerno over een historische afbraak in de bouw. Het gigantische hotel Fuenti ontsierde dertig jaar lang stuitend de schitterende kust onder Napels. Het hotel kan bogen op een typisch Italiaanse historie over foute architectuur, omkopingen en misverstanden in de bouw.

Met een ouderwetse sloperskogel is de onttakeling van het ‘monsterhotel’ Fuenti, dat is opgetrokken uit 34.000 vierkante meter beton, afgelopen week begonnen. Over twee maanden moet de afbraak gereed zijn. De zoon van de inmiddels overleden oprichter staat verwezen naar het drama te kijken. Gemeente noch ministeries hebben een duidelijk bestemmingsplan overhandigd voor na de grote klap. “Ik vrees dat ze de grond ook nog willen onteigenen”, zucht de huidige eigenaar Mazzitelli.

Hotel Fuenti verrees in 1968 uit het niets, als een kolos met vierhonderd kamers. Het ontwerp van architect Portoghese zou ‘het eerste Sheraton’ van Italie worden, bedoeld als stimulans voor het toerisme in de omgeving van Napels. Tot grote schrik van eenieder bleken de vergunningen te kloppen als een bus. Welke daas had toestemming gegeven voor deze ‘kustvervuiling’ en hoeveel smeergeld was er onder tafel geschoven?

Spookhuis

Al direct na opening van het gebouw begon de toenmalige Italiaanse regering een strijd om de legaliteit te ondermijnen. Vier jaar heeft ‘het monster’, zoals de volksmond het typeert, zijn toeristische functie vervuld. Daarna werd er beslag gelegd op elk bed en kreeg de eigenaar de strengste keuringen over zich heen. Bij sterke wind zouden de lampen vervaarlijk rinkelen als in een spookhuis, het voldeed niet aan allerlei eisen, kortom alles werd in scene gezet om Hotel Fuenti te laten verdwijnen. Door jaren leegstand voldoet het inmiddels aan geen enkele voorwaarde meer. Nu moet het tegen de vlakte.

Het is in nog geen tien jaar tijd de vierde destructie van grote complexen in Italie. In 1992 werd een gigantische brandweerkazerne in Genua opgeblazen, twee jaar later ging het Savoia Hotel in Rimini de lucht in en spectaculair was de vernietiging in 1997 van twee Napolitaanse torenflats: driehonderd staven dynamiet bleken niet voldoende om ze neer te halen.

Hotel Fuenti zal zeker niet de laatste zijn in de reeks neer te halen ‘misbouwsels’. Wel uniek is het uitblijven van elke toekomstplanning. Milieuactivisten verwachten dat binnen enkele jaren groene velden de fout uit het verleden zullen bedekken. Volgens erfgenaam Dante Mazzitelli blijft dat een utopie: “Iets van mijn vaders droom resteert. In de fundering zit een zuiveringsinstallatie waar ook een klein hotel in de buurt afhankelijk van is”.

Mocht de grond aan de gemeente toevallen, dan liggen er vage ideeen om op deze plaats openluchtconcerten te houden. Andere stemmen beweren dat gedacht wordt aan een kleiner hotel. Een ding is zeker: verdieping na verdieping verdwijnt _ explosieven bleken te gevaarlijk _ tot op 20 juni het ‘monster’ geveld is.

Reageer op dit artikel