nieuws

Mobile puinbrekers krijgen een groter aandeel in het verwerken van bouw- en sloopafval.

bouwbreed

In Technisch Weekblad van 21 april valt te lezen dat er bij deze installaties best nog diverse problemen zijn. Gemeenten en provincies voeren geen eenduidig beleid voor de vergunningen.

ene gemeente kan een stofafzuiging en benevelingsinstallatie eisen, terwijl een buurgemeente geen extra milieueisen stelt. Met een kwaliteitscertificaat denkt de Branchevereniging Recycling Bouw- en Sloopafval aan deze situatie een eind te maken. Voordeel van mobiele systemen boven stationaire brekers is de geringere hoeveelheid afvaltransporten. Bij verwerking ter plekke hoeft de opdrachtgever ook geen afvalstoffen langdurig op te slaan. In Nederland zijn zeventig tot tachtig mobiele puinbrekers die vorig jaar ongeveer 3,5 miljoen ton verwerkten. De totale capaciteit is echter 5,6 miljoen ton per jaar. Opdrachtgevers kunnen daardoor snel worden geholpen.

Technisch Weekblad, VNU Business Publications, Amsterdam, telefoon (020) 4875515.

In de Contract Journal van 14 april staat in een artikel over steigerbouwers dat de offertes die bouwbedrijven binnen krijgen voor steigerwerk sterk kunnen varieren: de hoogste aanbieding kan het dubbele zijn van de laagste. Dit blijkt uit onderzoek van de schrijver van ‘Contract Scaffolding – Estimating Strategy’. Bouwbedrijven betalen exorbitante prijzen, omdat ze doorgaans geen tijd hebben op jacht te gaan naar een betere aanbieding. De kosten van steigerwerk bedragen ongeveer 1,5 procent van de totale contractsom.

Ter vergelijking: in totaal maakt bouwplaatsinrichting ongeveer dertig procent van de totale kosten uit. Bouwbedrijven blijken bovendien trouw te blijven aan steigerbouwers waarmee zij eerder zaken hebben gedaan. De steigerbouwers zelf denken een uitzonderingspositie te hebben bij het vaststellen van een goede prijs voor een specifiek contract. Die denkwijze is niet erg bevorderlijk voor het dicht bij elkaar houden van offertes.

Contract Journal, Reed Publications, London, telefoon (0044) 181 652 4642.

Reageer op dit artikel